Utsikt över Slussen 1898. Infälld text: Heritage in Motion Award Winner 2017

Snabbsök i Stockholmskällan

Dyk ner i Stockholmskällan. Leta efter historiska smulor på Stockholmskällans kakfat...

Jämför historiska kartor

Två kartor som visar Gamla stan i Stockholm ligger bredvid varandra

Artiklar med källmaterial om Stockholms historia

Här hittar du artiklar som vi har satt ihop i olika teman. I varje tema hittar du ett urval bilder, dokument, filmer och andra källor från arkiv, museer och bibliotek som på olika sätt hör ihop med varandra. Artiklarna breddar eller fördjupar sammanhanget som källmaterialet ingår i.

Hitta all historia i Stockholmskällan

I Stockholmskällan hittar du spår av historien som lämnats kvar i arkiv, bibliotek och museer.

Stockholmskällan

Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. Spår av staden och människor som funnits här före oss.