Stockholmskällan är stadens kulturarv på webben. Här hittar du Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.

Stockholms historia

Historia är vår tids berättelse om dåtiden. I Stockholmskällan hittar du källmaterial, spår av människor som funnits här före oss. Och deras tankar och handlingar. (Bild: Utsikt över Slussen, C. A. Tholander 1898).

Utvalda teman

Här är ett urval av våra mest populära teman. I varje tema finns det ett urval av källor som du kan söka dig vidare i.

Vilka källmaterial finns i Stockholmskällan?

I Stockholmskällan finns mer än 30 000 digitaliserade, historiska källmaterial. Här kan du läsa mer om de olika källtyperna.