Utsikt över Slussen 1898. Infälld text: Heritage in Motion Award Winner 2017

Hitta all historia i Stockholmskällan

I Stockholmskällan hittar du spår av historien som lämnats kvar i arkiv, bibliotek och museer.

Stockholmskällan

Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud. Spår av staden och människor som funnits här före oss.