Kartbild över stadsdelarna Rinkeby, Kista, Husby och Akalla med utpekade platser inklusive bilder. Till höger om kartan finns texter om vardera plats.
Karta
Upphov: Upptäck staden, Kulturförvaltningen. Stadsmuseet i Stockholm

Upptäck staden: guidekarta för Rinkeby, Kista, Husby & Akalla

Guidekarta för Rinkeby, Kista, Husby och Akalla som togs fram år 2020 inom projektet Upptäck staden, ett samarbete mellan Stadsarkivet, Stadsmuseet och Stockholms stadsbibliotek. I projektet fick feriearbetande ungdomar skapa guidekartor till sina hemstadsdelar. Totalt gjordes åtta guidekartor för Stockholms ytterstadsdelar.

Stadsvandringen för Rinkeby, Kista, Husby och Akalla har tagits fram av Ainaz, Bsmele, Nores, Dalia, Mohammed, Hani, Fran, Dania, Bereket, Isra, Mohamed och Melak. Såhär presenterar de guidekartan: ”Naturskönt och kulturrikt – här finner vi gemenskap och trygghet. Livlöst på utsidan med betong och höga hus, men guldkornen finns undanskymda. […] Rykten har i åratal byggts upp men bilden av det unga området formas än idag, och vi vill visa vårt perspektiv. Här finns kanske något för dig!”

Platser som omnämns:

 1. Husby konsthall
 2. Husby gård
 3. Verkstäderna på Husby gård
 4. Akalla by
 5. Nystadsparken
 6. Sibeliusgången
 7. Kista gård
 8. Järvafältet
 9. Lekplatsen Trudelutten
 10. Lekplatsen Gläntan
 11. Kista ungdomsgård
 12. Rinkebystråket 
 13. Rinkebyskolan
 14. Rinkeby ungdomsgård
 15. Rinkeby bollplan
 16. Parkleken Rinken
 17. Rinkeby centrum
 18. Rinkebyterassen

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad