Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

TENSTA TRÄFF, HAGSTRÅKET 13 (LILLA TENSTA 1)

På platsen för den tidigare bondgården Lilla Tensta uppfördes åren 1981–85 Tensta gymnasium, Tensta sim- och idrottshall och Tensta träff med bibliotek och samlingslokaler. Byggnaderna ritades av Gösta Uddén i ett postmodernistiskt formspråk som vävdes samman med traditionell östasiatisk byggnadskonst i material som tegel, betong och trä, med utskjutande tak. Utemiljön med sina många silverpilar gestaltades av Gunnar Martinsson medan skulpturerna är skapade av konstnären Olof Hellström.

The school, swimming baths and public library date from the early 1980s and were designed by Gösta Uddén in a postmodern, oriental idiom that mixed brick, wood and concrete. Landscaping by Gunnar Martinsson and sculptures by Olof Hellström. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad