Minnesmärke över Barnhusgatan 6
Foto
Fotograf: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Förbundshuset på Barnhusgatan 6 - minnesmärke

 

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Barnhusgatan 6)

 

Huset, som är byggt år 1888, förvärvades 1928 av Sveriges Lokomotivmannaförbund.

Efter samgåendet med Svenska Järnvägsmannaförbundet 1940 blev Barnhusgatan 6 det gemensamma förbundskontoret.

När Statsanställdas Förbund bildades 1970 av åtta LO-anslutna förbund inom den statliga sektorn förblev förbundsexpeditionen här. 1995 bytte Statsanställdas Förbund namn till Seko och året efter anslöt sig Sjöfolksförbundet till det gemensamma förbundet.

Fastighetsanställdas Förbund hade sitt förbundskontor här åren 2011–2012 då man tillsammans med Seko, Målareförbundet och Elektrikerförbundet flyttade till Hagagatan 2, där Byggnads och Kommunals förbundsexpeditioner fanns. Samtidigt flyttade förbundens Arbetslöshetskassor till Barnhusgatan 6.

Arbetarrörelsens minnesmärken

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har initierat en rad minnesmärken för arbetarrörelsen och dess verksamheter i Stockholm. De bronsfärgade skyltar beskriver den verksamhet eller de personer från arbetarrörelsen som varit verksamma i byggnaden, eller den byggnad som tidigare återfanns på adressen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad