Maskinskrivet dokument om rabatt på Dramaten för Högre lärarinneseminariets elever.
Text
Författare: Kungliga dramatiska teatern. Stockholms stadsarkiv

Elever på Högre lärarinneseminariet får rabatt på Dramaten

Högre lärarinneseminariets elever fick reducerat pris på teaterföreställningar på Kungliga dramatiska teatern. Priset gällde under perioden 1935-1936.

Högre lärarinneseminariet startade den 1 oktober 1861 och var den första högre offentliga läroanstalten för kvinnor i Sverige. På seminariet utbildades lärarinnor till främst de privata flickskolorna, men många kvinnor gick andra vägar efter utbildningen. Senare berömda kvinnor som gått på seminariet var bland andra författarna Selma Lagerlöf och Emilia Fogelklou, visdiktaren Alice Tegnér och pedagogerna Anna Sandström och Anna Whitlock.

1863 startade en övningsskola till seminariet som hette Statens normalskola för flickor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad