Svartvitt fotografi på studenter från Wallinska skolan
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Wallinska skolans studenter

Studenter från Wallinska skolan år 1907.

Wallinska skolan startade redan 1831 och var det första högre skolan för flickor i Stockholm. 

Skolan startades av historikern Anders Fryksell som hade uppmanats av pastorn, och sedermera ärkebiskopen, Johan Olof Wallin att starta en högre flickskola. De ämnen som lästes var bland annat kristendom, svenska, tyska, franska, historia, geografi och handarbete.

1870 inrättades en gymnasieavdelning på skolan och 1874 fick skolan studentexamensrätt, det vill säga eleverna kunde nu ta studentexamen vid den egna skolan. Wallinska skolan var den första flickskolan i Sverige med studentexamensrätt. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad