Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

BOCANDERSKA HUSEN, NARVAVÄGEN 30-32 (FANAN 26-27)

Narvavägen 30–32 har uppkallats efter sin byggherre, grosshandlare Per S. Bocander
som själv bodde i nr 30. De samkomponerade husen uppfördes 1905–06 efter ritningar av
arkitektkontoret Hagström & Ekman som ritat över 150 hus på Stockholms malmar. Tak med
mäktiga volymer och torn samt rikt artikulerade fasader var typiska för arkitekternas jugendbarock
och gjorde husen representativa. Till detta bidrog omsorgsfullt materialval och ljusa genomtänkta planer liksom en påkostad inredning.

This palatial building, with its art-nouveau detailing and fastidious choice of materials, was one of more than 150 Stockholm properties designed by the Hagström & Ekman architectural practice. It was built in 1905–06 for Per S. Bocander, a successful Swedish businessman. (2022)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad