Vad är Stockholmskällan?

Historia är nutidens berättelse om dåtiden. I Stockholmskällan har vi samlat bilder, texter, sånger, filmer och kartor som alla är pusselbitar i Stockholms historia. Vilken historia om Stockholm vill du berätta? (bild: Stadshuset, utsikt genom arkaden mot Riddarholmen, Cronquist, Gustaf W:son 1934).

Nya Stockholmskällan

I november 2016 lanseras Stockholmskällans nya webbplats. Innehållet är detsamma men kostymen är ny. Huvudsyftet med ombyggnaden är att Stockholmskällan ska fungera lika bra oavsett om du surfar i dator, telefon eller platta.

När vi ändå byggde om passade vi på att ta hand om sådant som vi märkt att ni som använder Stockholmskällan tycker är otydligt eller svårt. Ni är många som använder Stockholmskällan, på olika sätt och i olika syften.

Sök utifrån din plats!

Utvecklingarbetet är inte slut bara för att vi lanserar den nya webbplatsen. I december 2016 lanserar vi funktionen att kunna söka utifrån den plats där du befinner dig. Och i början av 2017 kommer ytterligare funktionalitet och lite finslipning att läggas till. Vi arbetar förstås hela tiden vidare med att anpassa webbplatsen efter dina behov. 

Projektet att bygga om Stockholmskällan finansieras av Stockholms stads program för digital förnyelse.

Berätta vad du tycker!

Om du har frågor, synpunkter eller önskemål kan du kontakta projektledare Helena Andersson

Vad kan jag hitta i Stockholmskällan?

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Allting har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms historia. Här berättar vi mer om de olika källmaterialen.

Stockholmskällans viktigaste uppdrag är att göra Stockholms kulturarv tillgängligt för stadens skolor. Syftet är att materialet ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Självklart är alla som är intresserade av Stockholm eller historia i allmänhet är lika välkomna att använda Stockholmskällan.

Vem är Stockholmskällan?

Stockholmskällan drivs av Stockholms stad. Sidan är resultatet av ett samarbete mellan Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och utbildningsförvaltningen. Vi samarbetar också med Kungliga biblioteket, Stockholms företagsminnen, Spårvägsmuseet, Riksarkivet och The Unstraight museum. Vi arbetar tillsammans för att du ska få tillgång till källmaterial direkt på nätet. 

Alla texter du hittar på webbplatsen Stockholmskällan är skrivna av anställda på de olika museerna, arkiven och biblioteken. De har alla stora kunskaper om sina samlingar och erfarenhet av att arbeta med historiska källmaterial.

Vill du kontakta oss?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om Stockholmskällan eller om materialet. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på redaktionen, i museerna, arkiven och biblioteken.

Stockholmskällans historia

Våren 2003 bestämde Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen i Stockholm att skapa en gemensam plats för att publicera historiskt källmaterial på internet. I februari 2006 lanserades Stockholmskällans webbplats.

Egentligen går Stockholmskällans historia tillbaka till 2001. Då inledde utbildningsförvaltningen och Stadsarkivet ett samarbetsprojekt som kallades Historiska laboratoriet. Projektet bekostades av Stockholms stads kompetensfond.

I slutet av 2004 anslöt sig även Utrednings- och statistikkontoret, USK, till Stockholmskällan. USK är inte längre aktiva i samarbetet, men det material som de bidrog med under sin aktiva period finns kvar i Stockholmskällans databas.

Under uppstarten av Stockholmskällan, åren 2003-2006. samarbetade vi med ett antal skolor i Stockholms stad. En stor del av materialet i Stockholmskällan är inlagt efter direkta önskemål från de lärare och elever som ingick i samarbetet. Ansvaret för att välja ut och publicera material i Stockholmskällan ligger på arkiven, biblioteken och museerna som deltar i samarbetet.

Samarbetet har vuxit sedan 2008

Sedan starten har Stockholmskällans samarbete med olika kulturarvsinstitutioner vuxit. 2008 tillkom Spårvägsmuseet som bidrar med material rörande stadens kollektivtrafik. 2009 gick Föreningen Stockholms Företagsminnen, som samlar historiskt material från stadens näringsliv, in i samarbetet. 2010 klev Kungliga Biblioteket, med sina stora samlingar av allt från film till affischer, in som samarbetspartner. Under samma period anslöt sig också Riksarkivet, Sveriges största arkiv med källmaterial från medeltiden och framåt. The Unstraight museum kom med i samarbetet 2015 för att bredda mångfalden och berika innehållet med fler berättelser och perspektiv.

Publikationer om Stockholmskällan