Vad är Stockholmskällan?
Porträtt av Hasso (Larsson), Jan de Meyere, 1925-1941. Stadsmuseet i Stockholm

Vad är Stockholmskällan?

Historia är nutidens berättelse om dåtiden. Stockholmskällan är Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.

Hitta historiskt källmaterial

I Stockholmskällan finns mer än 30 000 historiska källmaterial. De ingår i samlingarna hos museer, arkiv och bibliotek i Stockholm. Intendenterna, arkivarierna och bibliotekarierna har valt ut och publicerat materialet i vår databas. Sök och hitta källor genom att använda sökrutan överst på sidan eller gör en geografisk sökning via kartan.

Färdiga lektionsförslag

Du kan använda lektionsförslagen rakt av eller använda dem som inspiration för att göra egna uppgifter. Vi på Stockholmskällans redaktion tipsar om källmaterial och upplägg för barn och elever från förskola till gymnasiet.

Sök efter lektionsförslag efter ämne och ålder

Artiklar med historiska källor

Våra tema-artiklar bygger på källmaterial i Stockholmskällan, men fördjupar eller breddar sammanhanget. Du kan läsa dem som introduktion eller översikt. Från artiklarna kommer du också rakt in i primärkällan. Artiklarna är skrivna av Stockholmskällans redaktion.

Alla temaartiklar på Stockholmskällan

Jämför kartor

I menyn kan du välja Jämför kartor. Växla mellan olika historiska kartor över Stockholm, zooma och dra för att jämföra hur platser sett ut och förändrats från 1625 och fram till vår egen tid.

Två kartor intill varandra

Vad kan jag hitta i Stockholmskällan?

Stockholmskällan innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Antalet växer hela tiden eftersom museerna, arkiven och biblioteken som ingår i Stockholmskällan löpande publicerar mer material ur sina samlingar. Allting har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms historia.

Stockholmskällans viktigaste uppdrag är att göra Stockholms kulturarv tillgängligt för stadens skolor. Syftet är att materialet ska kunna användas i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Självklart är alla som är intresserade av Stockholm eller historia i allmänhet är lika välkomna att använda Stockholmskällan.

Vem är Stockholmskällan?

Stockholmskällan drivs av Stockholms stad. Sidan är resultatet av ett samarbete mellan tre förvaltningar i Stockholm: utbildningsförvaltningen, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen deltar i samarbetet genom Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag, och Stadsbiblioteket. Vi samarbetar också med:

 • Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
 • Centrum för näringslivshistoria
 • K. A. Almgrens sidenväveri & museum
 • Kungliga biblioteket
 • Litografiska museet
 • Prins Eugens Waldemarsudde
 • Regionarkivet Stockholm
 • Riksbankens arkiv
 • Spårvägsmuseet
 • Strindbergsmuseet
 • Thielska Galleriet och
 • Världskulturmuseerna

Vi arbetar tillsammans för att du ska få tillgång till källmaterial direkt på nätet. 

Alla texter du hittar på webbplatsen Stockholmskällan är skrivna av anställda på de olika museerna, arkiven och biblioteken. De har alla stora kunskaper om sina samlingar och erfarenhet av att arbeta med historiska källmaterial.

Vilken historia hamnar i Stockholmskällan?

Allt källmaterial som går att hitta digitalt i Stockholmskällan, finns också i samlingar på något av museerna, arkiven eller biblioteken som ingår i Stockholmskällan. Intendenterna, arkivarierna och bibliotekarierna är de som känner till de historiska källorna allra bäst. Det är de som väljer ut och publicerar källmaterialet i Stockholmskällan. All information vi har om källmaterialet kommer ifrån de som arbetar på museerna, arkiven och biblioteken.

På Stockholmskällan hittar du ett urval ur samlingarna på museerna, arkiven och biblioteken. Det är exempel som berättar någonting om Stockholms och stockholmarnas historia. Därför kan du hitta många olika saker i Stockholmskällan, men absolut inte allt. Vill du hitta ännu mer får du kontakta det museum, arkiv eller bibliotek som förvaltar samlingarna.

Urvalet av källmaterial som blir publicerat i Stockholmskällan styrs av två principer. Den första är skolans styrdokument. I läroplanen anger Skolverket stoff, material och områden som skolan ska arbeta med. Stockholmskällans mål är att det ska gå att hitta material som svarar mot läroplanens innehåll i Stockholmskällan. Den andra är ett allmänt eller specifikt intresse för det historiska källmaterialet - guldkornen i arkiven, häpnadsväckande, imponerande, konstiga, märkliga eller spännande kvarlevor som historiens människor lämnat kvar åt oss att studera, förundras över och lära oss av.

Vill du kontakta oss?

Hör gärna av dig till oss om du har frågor om Stockholmskällan eller om materialet. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på redaktionen, i museerna, arkiven och biblioteken.

Stockholmskällans historia

Våren 2003 bestämde Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen i Stockholm att skapa en gemensam plats för att publicera historiskt källmaterial på internet. I februari 2006 lanserades Stockholmskällans webbplats.

Egentligen går Stockholmskällans historia tillbaka till 2001. Då inledde utbildningsförvaltningen och Stadsarkivet ett samarbetsprojekt som kallades Historiska laboratoriet. Projektet bekostades av Stockholms stads kompetensfond.

I slutet av 2004 anslöt sig även Utrednings- och statistikkontoret, USK, till Stockholmskällan. USK är inte längre aktiva i samarbetet, men det material som de bidrog med under sin aktiva period finns kvar i Stockholmskällans databas.

Under uppstarten av Stockholmskällan, åren 2003-2006. samarbetade vi med ett antal skolor i Stockholms stad. En stor del av materialet i Stockholmskällan är inlagt efter direkta önskemål från de lärare och elever som ingick i samarbetet. Ansvaret för att välja ut och publicera material i Stockholmskällan ligger på arkiven, biblioteken och museerna som deltar i samarbetet.

Samarbetet har vuxit sedan 2008

Sedan starten har Stockholmskällans samarbete med olika kulturarvsinstitutioner vuxit. 2008 tillkom Spårvägsmuseet som bidrar med material rörande stadens kollektivtrafik. 2009 gick Föreningen Stockholms Företagsminnen, som samlar historiskt material från stadens näringsliv, in i samarbetet. 2010 klev Kungliga Biblioteket, med sina stora samlingar av allt från film till affischer, in som samarbetspartner. Under samma period anslöt sig också Riksarkivet som publicerade material till och med 2021.  2017 växte samarbetet ytterligare, när Regionarkivet Stockholm och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek anslöt. Under 2019 har Prins Eugens Waldemarsudde och Världskulturmuseerna också anslutit och från och med 2021 är Strindbergsmuseet, Litografiska museet och Thielska galleriet samarbetspartner i Stockholmskällan. 2022 blev Rikantikvarieämbetet partnerorganisation och 2023 Riksbankens arkiv.

Ny webbplats och nya funktioner

I november 2016 lanserade Stockholmskällan sin nya webbplats med nya funktioner. Innehållet i Stockholmskällan är dock det samma men kostymen är ny. Huvudsyftet med ombyggnaden av webbplatsen var att Stockholmskällan ska fungera lika bra oavsett om du surfar i dator, telefon eller platta.

En ny funktion är att du numera kan söka material utifrån platsen där du befinner dig just nu. Genom att plocka upp din smartphone kan du få upp träffar i Stockholmskällans material som anknyter till platsen där du är. En funktion som gör Stockholmskällan extra rolig att använda ute i staden.

När vi byggde om webbsidan passade vi också på att förbättra sådant som vi märkt att ni som använder Stockholmskällan tycker är otydligt eller svårt. Projektet att bygga om Stockholmskällan finansierades av Stockholms stads program för digital förnyelse.

Priser och utmärkelser

FUISM:s pedagogiska pris

I april 2017 fick Stockholmskällan tillsammans med Wikimedia Sverige ta emot Årets pedagogiska pris. Priset delas ut av Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer (FUISM) under Sveriges Museers vårmöte i Södertälje.

Heritage in Motion, best online and web content

I den internationella digitala kulturarvstävlingen Heritage in motion fick Stockholmskällan pris för bästa webb och digitala innehåll. Priset delades ut under European Museum Academys årliga konferens i Skopje i september 2017 Bakom priset står European Museum Academy, Europa Nostra och Europeana.

Svenska designpriset, digital redaktionell

I november 2017 belönades Stockholmskällan och webbyrån Creuna, som designat och utformat webbplattsen, med guldmedalj i tävlingen Svenska designpriset i Göteborg. 

GLAMi Award, Museums and the Web

Under konferensen Museums and the Web i Vancouver, Kanada, vann Stockholmskällan en GLAMi Award i kategorin Educational program i april 2018. GLAMi står för Galeries, Libraries, Archives and Museums. Priset hette tidigare Best of the Web.

The Best in Heritage IMAGINES, Excellence Club member

I september 2018 deltog Stockholmskällan i konferensen The Best in Heritage i Dubrovnik, Kroatien, i den digitala kategorin IMAGINES. 42 bidrag hade bjudits in till konferensen, utvalda för att de prisats för sitt arbete under föregående år. Juryn placerade Stockholmskällan på tredje plats i kampen om Most influential project of the year.

Publikationer om Stockholmskällan

Uppdaterad