Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

TENSTA SIM- OCH IDROTTSHALL, HAGSTRÅKET 11 (LILLA TENSTA 2)

På platsen för den tidigare bondgården Lilla Tensta uppfördes år 1981–85 Tensta gymnasium, Tensta sim- och idrottshall och Tensta träff med bibliotek och samlingslokaler. Byggnaderna ritades av Gösta Uddén i ett postmodernistiskt formspråk som vävdes samman med traditionell östasiatisk byggnadskonst i material som tegel, trä och betong, med utskjutande tak. Utemiljön med sina hundratals silverpilar gestaltades av Gunnar Martinsson och gårdens skulpturer är skapade av konstnären Olof Hellström.

The school, swimming baths and public library date from the early 1980s and were designed by Gösta Uddén in a postmodern, oriental idiom that mixed brick, wood and concrete. Landscaping by Gunnar Martinsson and sculptures by Olof Hellström. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad