Tryckt programfolder för Sällskapet Barnavännernas vinterfest
Text
Författare: Sällskapet Barnavännerna. Stockholms stadsarkiv

Program för Sällskapet Barnavännernas vinterhögtidsfest 1924

1924 ordnade Sällskapet Barnavännerna sin 55:e vinterhögtidsfest med sång, musik och utdelning av julklappar till barnen. Festen hölls i Berns salonger.

Sällskapet Barnavännerna grundades år 1870 och hade som uppgift att till varje jul dela ut kläder och skor till fattiga skolbarn. Till varje jul ordnade sällskapet också en stor fest för barnen.

Ett villkor för att barnen skulle få kläder var att kläderna skulle användas i skolan och inte bara som finkläder. Det skulle bidra till att fler barn kom till skolan eftersom det inte var ovanligt att barn stannade hemma från skolan i brist på kläder och skor. 

År 1911 startade sällskapet en sommarkoloni kallad Barnens julflaggekoloni för barn i Stockholms skärgård. Koloniverksamheten upphörde 1931 i brist på pengar. 

Sällskapet Barnavännernas verksamhet finansierades genom bland annat medlemsavgifter, gåvor och lotteriverksamhet. Men framförallt genom försäljning av jul- och nyårskort, julflaggor och jultomtemärken.  Sällskapet upphörde 1989 och samtliga tillgångar överfördes då till Barncancerföreningen i Stockholm. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad