Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

ERIKSDALSLUNDENS KOLONIOMRÅDE

Erikdalslundens koloniområde är tillsammans med Barnängens ett av stadens allra äldsta, anlagt 1906. Det var Anna Lindhagen och Anna Åbergsson som, med inspiration från Köpenhamn, var den drivande kraften bakom de många koloniträdgårdar som anlades i Stockholm under 1900-talets första decennier för att ge mindre bemedlade och trångbodda familjer möjlighet till odling och avkoppling i frisk luft. De har båda namngett var sin väg här i Eriksdalslundens område som är innerstadens största med omkring 140 lotter.

The Eriksdal allotments are among the oldest in Stockholm. They were created by Anna Lindhagen and Anna Åbergsson, inspired by visits to similar projects in Copenhagen. The allotments were intended to give people who were not well off the opportunity to enjoy open-air activities and to grow food. The area comprises some 140 allotments. (2021)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad