Minnesmärke över Svenska hjälpkommittén för Spanien och Spanienkommitténs Barnhjälp vid Västmannagatan 1
Foto
Fotograf: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Spanienhjälpen - Västmannagatan 1 – minnesmärke

 

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Västmannagatan 1)

 

Svenska hjälpkommittén för Spanien och Spanienkommitténs Barnhjälp hade sin expedition i detta hur åren 1936–1946. Verksamheten leddes av Georg Branting, advokat och socialdemokratisk riksdagsman.

Under det spanska inbördeskriget organiserades här en landsomfattande folkrörelse för internationell solidaritet med det spanska folket i dess kamp mot fascismen och för frihet, demokrati och fred. Spanienhjälpen var svensk fackföreningsrörelses största solidaritetsinsats genom tiderna.

 

Arbetarrörelsens minnesmärken

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har initierat en rad minnesmärken för arbetarrörelsen och dess verksamheter i Stockholm. De bronsfärgade skyltar beskriver den verksamhet eller de personer från arbetarrörelsen som varit verksamma i byggnaden, eller den byggnad som tidigare återfanns på adressen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad