Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

KVARTERET GALJONSBILDEN, GRÖNDALSVÄGEN 50 (GALJONSBILDEN 22/23)

uppfördes 1946–52 av byggmästaren Olle Engkvist och ritades av arkitekterna Backström & Reinius. Terrasshuset med bostäder i tre avsatser utmed bergväggen mot Gröndalsvägen var det första
i sitt slag. En ”hyresvilla” från sekelskiftet 1900 bevarades och infogades i nybyggnaden. I projektet ingick även en radhuslänga placerad på platån ovanför terrasshuset, samt ett punkthus i hörnet Sjöbjörnsvägen och Gröndalsvägen. Hit förlades butiker och en biograf-teater.

This striking residential neighbourhood with its ‘hanging gardens’ was designed by Backström & Reinius for developer Olle Engkvist. The design combines three levels of apartments with spacious balconies built against a rising rock face. It incorporates an earlier apartment building as well as a
modern tower block and a row of terraced houses. (2022)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad