Skola. För lärare - klassrumsmaterial

För lärare - klassrumsmaterial

Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån våra källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund. (Bild: Trafikundervisning i Kungsholms folkskola. Foto: Lennart af Petersens, 1950).

Pedagogiska projekt

Stockholmskällan samarbetar gärna med skolor och olika organisationer kring pedagogiska projekt för grundskolan och gymnasiet.

Under 2015-2017 pågick innovationsprojektet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid.

 

Träffa Stockholmskällan

Schema och anmälningsuppgifter för Stockholmskällans aktiviteter och arrangemang.