Skola. För lärare - klassrumsmaterial

För lärare - klassrumsmaterial

Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån våra källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund. (Bild: Trafikundervisning i Kungsholms folkskola. Foto: Lennart af Petersens, 1950).

Hitta lektionsförslag utifrån elevernas ålder

Förskolan

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Gymnasiet

Alla lektioner i Stockholmskällan

Pedagogiska projekt

Stockholmskällan samarbetar gärna med skolor och olika organisationer kring pedagogiska projekt för grundskolan och gymnasiet.

Under 2015-2017 pågår projektet innovationsprojektet Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid.