För lärare - klassrumsmaterial. Bilden föreställer geografilektion i Anna Sandströms skola 1911. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv
Geografilektion i Anna Sandströms skola 1911. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv

För lärare - lektioner och tips för klassrummet

Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån våra källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund.

Hitta alla lektioner i Stockholmskällans lektionsbank

Lektioner.jpg

Boka lektionsbesök med Stockholmskällan

Lektion med Stockholmskällan.jpg

Boka fortbildning on demand för lärarlag - Stockholmskällans crash course i historiska källor

Crash course på Stockholmskällan.jpg

Boka skolvisning med Stockholms stadsarkiv

Stadsarkivets skolvisningar 1980x880.jpg

Vad är ett historiskt källmaterial?

Text 1980x880.jpg