För lärare - klassrumsmaterial. Bilden föreställer geografilektion i Anna Sandströms skola 1911. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv

För lärare - lektioner och tips för klassrummet

Här hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån våra källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund. (Bild: Geograilektion i Anna Sandströms skola 1911. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv)

Hitta lektionsförslag utifrån elevernas ålder

Förskolan

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

Grundsärskolan

Gymnasiet

Alla lektioner i Stockholmskällan

 

Vad är ett historiskt källmaterial?

Vi förklarar vad olika historiskt källmaterial är och vad de kan berätta om historien.

Boka en lektion med Stockholmskällan

Boka lektion i källkritik, historiebruk eller historieskrivning till dina elever.

Stockholmskällans pedagoger tar med sig källmaterialet och kommer till klassrummet.

Pedagogiska projekt

Stockholmskällan samarbetar gärna med skolor och olika organisationer kring pedagogiska projekt för grundskolan och gymnasiet.