Tidningsartikel om Sällskapet Barnavännerna 1928
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Jultomtemärke från Sällskapet Barnavännerna

Sällskapet Barnavännerna delade varje jul ut kläder och skor till fattiga barn. För att få in pengar sålde sällskapet bland annat jultomtemärken som syns i tidningsartikeln. Märket var en liten knapp som kunde fästas på ytterkläderna.

Ett villkor för att barnen skulle få kläder från sällskapet var att kläderna skulle användas i skolan och inte bara som finkläder. Det skulle bidra till att fler barn kom till skolan eftersom det inte var ovanligt att barn stannade hemma från skolan i brist på kläder och skor. 

År 1911 startade sällskapet en sommarkoloni, kallad Barnens julflaggekoloni, i Stockholms skärgård. Koloniverksamheten upphörde 1931 i brist på pengar. 

För att finansiera verksamheten såldes, förutom jultomtemärkena, också jul- och nyårskort. Medlemsavgifter, gåvor och lotteriverksamhet var andra sätt att få in pengar. Sällskapet upphörde 1989 och alla tillgångar överfördes då till Barncancerföreningen i Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad