Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

LÄSTMAKARGATAN 6, (SUMPEN 14)

LÄSTMAKARGATAN 6
Under tidigt 1900–tal var huset ett centrum för pionjärer som Anna Whitlock, Agda Montelius, Elin Wägner med flera. Här hade Landsföreningen för kvinnlig rösträtt sina lokaler varifrån de drev sin kamp, som resulterade i den allmänna och lika rösträtten 1921. Även Centralförbundet för Socialt Arbete som gav ut Social Tidskrift med politikern G H von Koch i spetsen huserade här. Bakom den på 1940–talet förenklade fasaden döljs en byggnad från 1865–1866, ritad av arkitekten F W Scholander.

In the early years of the 20th century, this was a popular meeting place for feminists and suffragettes, as well as being a centre for radical social work. The façade has been radically altered since the building was completed in 1865–66 to a design by F.W. Scholander. (2021)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad