Teckning av myror och skriven text  av 7 åring.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritbok från Brummerska skolan

I ritboken från Brummerska skolan fick barnen själva rita bilder och skriva till dem. Texterna  är ofta skrivna på rim.  

Brummerska skolan grundades 1882 av Eugenie Brummer. Skolan hade små klasser där varje elevs utveckling var viktig. Målet var att det skulle finnas möjlighet att uppmärksamma och stötta alla barn i klassen. I skolans lägre klasser gick både pojkar och flickor, men i separata klasser. I de högre klasserna gick bara flickor. 

Skolan var populär och växte snabbt. Vid starten, på Kammargatan 8, hade man 33 elever och när skolan 1897 flyttade in i ett nytt hus på Johannesgatan18 hade man över 500 elever.

Så småningom togs ansvaret för skolan över av lärarinnorna och reformpedagogerna Ellen och Anna Kruse som fortsatte att utveckla skolan. 1939 kommunaliserades skolan och tillsammans med Annaskolan-Detthowska skolan och Ateneum för flickor bildades Norrmalms kommunala flickskola.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad