Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

GAMLA A-HUSET, ÖSTERMALMSGATAN 26 A (DOMHERREN 1)

På platsen för Östermalmsfängelset (Kvinnofängelset) uppfördes KTH:s arkitekturskola 1967–70. Ritningsarbetet leddes av Gunnar Henriksson och John Olsson och huset placerades kring en gård med en högre byggnadskropp åt norr och lägre delar mot Engelbrektskyrkan. Den synliga betongstommen med fyllningar av betongsten avviker starkt från omgivningens putsarkitektur. Denna så kallade brutalism har under åren varit omdiskuterad men har blivit allt mer accepterad. Huset är idag en mötesplats för kreativa verksamheter under varumärket A house.

The former School of Architecture from the late 1960s was designed in a brutalist idiom by architects Gunnar Henriksson and John Olsson. With its bold use of concrete, it contrasts strongly with the neighbouring apartment buildings with their rendered façades. (2023)

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad