Film & rörlig bild
Upphov: Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Bland hantverkare i Stockholm: Kopparslageri (1933)

Under 1930-talet gjorde Stockholms stadsmuseum en serie filmer med titeln Bland hantverkare i Stockholm. Syftet med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

Den här filmen från 1933 är inspelad i Lindströms kopparslageri som låg vid Tyska brunn. Filmen visar hur föremål som kastruller och kaffepannor tillverkas genom att kopparmetallen formas med hjälp av olika verktyg. Här följer en detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten:

"Smed vid ässja tar ut ett handtag för att fästa det vid en kopparkastrull. Kaffepannrör skärs ut efter en mall och viks över ett städ. Det fylls med bly för att bockas. Blyet smältes bort och röret fästs på pannan. Koppar- och plåtkärl förtennas i en särskild ässja efter ålderdomliga metoder. Ett kärl doppas i en tunna, rengörs med saltsyra, värms och bestryks med tenn. Kopparslagare halsar en flaska och stryker sig om mustascherna." (Texten är hämtad från Svensk mediedatabas (SMDB)).

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad