Omslag Tillsammans i tro
Litteraturtips
Författare: Hedström, Åke (f. 1937). Stockholms stadsbibliotek

Tillsammans i tro : visioner, människor och möten / Åke Hedström

En bok om Immanuelskyrkan och dess historia fram till 2002, om tro och kyrklig verksamhet, politik och en stad i förändring.

Jubileumsboken Tillsammans i tro, av pastor och församlingsföreståndare Åke Hedström, börjar i två olika spår – hur bebyggelsen förändrats i Stockholm under 1900-talets andra hälft och stadens frikyrkohistoria. Utvecklingen inom de områdena ledde fram till att fyra av Stockholms missionsförsamlingar 1962 gick ihop till en. De behövde överge sina lokaler, bland annat på grund av rivningarna i Klara, och ville bygga en ny kyrka.

Församlingen fick disponera kvarteret Provisorn och samarbetade med stadsbyggnadskontoret om en stadsplan för både kyrka och annan verksamhet, men inte utan het debatt i Stadshuset. Dagens Nyheter återgav delar av den:

Kommunistledaren Knut Olsson: ”De religiösa ska väl inte bygga bensintappar, garage och hotell. Låt dem bygga sina lokaler där, men låt stan ta hand om resten.”

Socialdemokraternas företrädare Hjalmar Mehr: ”Vad har vi med det att göra? Missionskyrkan har blivit bortkörd på flera håll i city – på grund av saneringsarbeten, trafikbyggen mm – varför skall vi då neka dem en rejäl ersättning? Och varför skulle vi lägga oss i vad dom vill bygga på den tomt de får? […] Vi försöker inte stoppa andra organisationers intentioner, när de vill bygga nytt. Varför då skjuta in sig på Missionskyrkan?”

Under 1973 och 1974 togs hotell- och kontorslokaler i bruk och den nya kyrkan invigdes söndagen 24 februari 1974. Flera kapitel i boken beskriver kyrkans lokaler och verksamhet – för församlingen, för äldre, för barn, socialt arbete, musik, internationella kontakter och samarbete med andra kyrkor. 279 sidor, illustrerad med foton från 1960-talet och framåt.

Innehåll
Förord
Stad i förändring
Fyra församlingar blir en
Byggprojektet i kvarteret Provisorn
Tillgångarna i det gemensamma boet
Mångfalden i arbetet
Enhet, förnyelse, uppbrott
Ett helt kvarter tas i bruk
Kyrkan i tiden
1984
En internationell församling
Mission i andra länder
Ekumenik
Ett levande hus i en levande stad
En musikkyrka
Koncernen Immanuel
Vänporträtt – två ordförande
Perspektiv framåt
"Att kunna se bortom" – Jubileumspredikan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad