Karta från 1702
1702 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1702 års karta över Stockholm

"Svea Rikes Hufwudstad Stockholm. Medh alla dhes Gator, Gränder, och all annan behageligh Situation utj en accurat Grund rijtningh förfärdigad ao 1701."

Karta över Stockholm från 1702, graverad av Anders Wijkman efter Verner von Rosenfeldts grundritning (från 1701).

Här ser vi Stockholm inom tullarna och den närmaste omgivningen. Ett urval platser och byggnader har pekats ut med hjälp av bokstavsmarkeringar. Kartan innehåller också textförklaringar till dessa. En mindre del av kartans text är på latin.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad