Maskinskriven polisrapport
Del av polisrapporten där Anna Maria Engström anklagas för uppmaning till upplopp, 1902. Stockholms stadsarkiv

Anna Maria Engström demonstrerade för rösträtt

På kvällen den 21 april 1902 samlas runt 400 personer på Kungsholmen. Det är dagen efter en stor rösträttsdemonstration och rösträttsfrågan diskuteras fortfarande livligt. Barberarbiträdet Anna Maria Engström, 32 år är extra upprymd.

Anna Maria Engström utropar

Leve den allmänna rösträtten och kvinnans medborgarrätt!”

En stund senare griper polisen henne. I polisrapporten vittnar flera poliser om att Anna Maria Engström ivrigt viftat med armarna och uppmanat folkmassan att stanna kvar när polisen ropat till folket att skingra sig. När polisen särskilt bett Anna Maria att lämna platsen svarar hon;

Jag går ej, jag går och står hvar jag vill”

Sedan sträcker hon, enligt polisen, upp armarna och ropar: ”gå inte, stanna” till folkmassan. Anna Maria förnekar i rapporten att hon fällt dessa yttranden och att hon uppmanat folkmassan att inte lyda polisen. Hon säger istället att hon har ”för vana att, då hon talar med någon, gestikulera med armarna och händerna”.

Anna Maria Engström misstänkts för att ha deltagit i upplopp och anstiftat eller uppmanat till upplopp. Rätten kommer till slut fram till att hon inte gjort sig skyldig till det. Hon har däremot uppmanat folksamlingen att inte lyda polisen. Domen blir att hon sökt förleda till ohörsamhet mot laga myndighet och hon får böta femtio kronor.

Fakta: Demokratiska förändringar

  • Den 24 maj 1919 klubbade riksdagen igenom "allmän och lika rösträtt för män och kvinnor". Vissa grupper fick fortfarande inte rösta, till exempel fångar och patienter på mentalsjukhus.
  • I Stockholmskällan finns flera exempel på möten offentliga möten som slutat i konflikt med ordningsmakten.
  • Också idag finns det bestämmelser om hur människor får träffas på offentliga platser. I ordningslagen (1993:1617) kan du läsa mer om detta.

Uppdaterad