Handskriven text med skrivstil på grånat papper
Ur domstolsprotokollet för Stina Söderström 1749. Stockholms stadsarkiv

Stina Söderström blev dömd för otrohet

Den 15 september 1748 föder Stina Söderström en flicka. Barnets far är den ogifte Eric Plantzberg. Men Stina är gift med sjömannen Johan Öberg som jobbar på ett handelsfartyg. Otrohet var ett brott som gav höga böter på 1700-talet.

Stinas man, Johan Öberg, har varit till sjöss i flera år. Stina misstänker att han har dött när hon inte hört ifrån honom på så lång tid. Men Johan är i livet. När han kommer hem till Stockholm efter fyra år upptäcker han att Stina har fött ett barn.

Han vill genast ha skilsmässa. Skilsmässa är vid denna tid ovanligt, men man kunde få tillstånd om skälen var de rätta. Ärendet tas upp i Södra förstadens kämnärsrätt. Kämnärsrätten låg i samma hus som Stadsmuseet ligger i idag. Under rättegången framkommer att Stina en gång tidigare straffats med fängelse på vatten och bröd för att hon varit otrogen mot sin make.

Domstolen ger Johan tillstånd att skilja sig och han får samtidigt hälften av Stina ägodelar. Stinas straff är hårt och bötessumman är enorm.

Förutom att lämna ifrån sig hälften av sina ägodelar till Johan ska hon även böta 150 daler silvermynt. Kan hon inte betala detta erbjuds hon istället 24 dagars fängelse på vatten och bröd, 2 daler silvermynt i böter till Katarina kyrka och sedan enskild bikt och botgöring i kyrkans sakristia.

Eric Plantzberg får böter på 40 daler silvermynt. Dessutom ska han betala underhåll för dottern. En daler kopparmynt i veckan från dagen hon föddes till dess att hon kan försörja sig själv.

Fakta: 1749 års daler silvermynt i dagens penningvärde:

  • 1749 var dagslönen för en hantlangare 3 daler kopparmynt.
  • 150 daler silvermynt motsvarar betalning för lika lång arbetstid som 391 243 kronor skulle göra år 2013.

Uppdaterad