Fotografi av äldre man med mustasch och pipskägg
August Strindberg, 1900-1912. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg blev åtalad för hädelse mot Gud

När Sverige fick tryckfrihet fanns det flera undantag. Det var till exempel förbjudet att kritisera kyrkan.

1884 kom August Strindbergs novellsamling Giftas I. Boken består av 12 noveller som på olika sätt handlar om äktenskapet. I en av novellerna - Dygdens lön - skrev Strindberg att konfirmationen var ett bedrägeri. I nattvarden bekriver prästen vinet och brödet som Jesu blod och kropp. Strindberg skriver att det i själva verket var

Högstedts Piccadon à 65 öre kannan och Lettströms majsoblater à 1 krona skålp[undet].

August Strindberg blev åtalad för

hädelse mot Gud eller gäckeri av guds ord eller sakramenten enligt § 3 mom. 1 af Tryckfrihetsförordningen.

Rådhusrätten frikände August Strindberg från anklagelsen om hädelse.

Uppdaterad