Teckning på resultatet av äkta eller oäkta smittkoppsvaccin.
Äkta eller oäkta vaccin mot smittkoppor cirka 1800-1900. Upphov okänt, Stockholms stadsarkiv.

Smittkoppor 1700-1980

Smittkoppor utrotades 1980. Innan dess var det en dödlig sjukdom som orsakades av ett virus. Det var den första sjukdomen som man kunde vaccinera sig emot.

Smittkoppor var den vanligaste virussjukdomen i Europa under 1700-talet och drabbade både fattiga och rika. I Sverige dog cirka 300 000 människor i smittkoppor mellan år 1750 och år 1900. Det var oftast barn som drabbades eftersom de inte hade ett lika starkt immunförsvar som vuxna.

Den som smittades med smittkoppor fick först feber, ont i huvudet och värk i lederna. Efter ett par dagar fick personen utslag i ansiktet som sedan spreds sig över hela kroppen. Även i handflator och fotsulor dök utslag upp som utvecklades till blåsor vilka torkade efter ett par veckor. Dödsorsaken var ofta lunginflammation eller hjärninflammation. Den som överlevde smittan fick oftast fula ärr, så kallade koppärr. 1743 dog drottning Ulrika Eleonora i smittkoppor.

Ympning och vaccin minskade spridningen

I början av 1700-talet kom en föregångare till det moderna vaccinet till Sverige. Metoden kallades variolisation eller inokulering och hade utvecklats i Kina. Det gick ut på att ta lite av vätskan i en smittkoppa från en sjuk person och föra in den i en frisk person genom slemhinnan i näsan eller en rispa i huden. På så sätt hoppades man att kroppen skulle få en lättare infektion av sjukdomen och bygga upp immunförsvaret mot den. Men det fanns en risk att personen ändå blev svårt sjuk på grund av ingreppet. Kung Gustav III och hans syskon blev varioliserade 1769.

Det första moderna vaccinet mot smittkoppor

Den engelske läkaren Edward Jenner upptäckte att personer som haft sjukdomen kokoppor inte kunde bli sjuka av smittkoppor. 1801 vaccinerades den första personen i Sverige med Edward Jenners metod. Då rispade en läkare in kokopps-virus i huden på en frisk person. Det kallades också för att ympa in virus i kroppen. När immunförsvaret reagerade på det inympade viruset blev personen immun mot smittkopporna. 1816 blev smittkoppsvaccinering av barn obligatorisk. Den som lät bli att vaccinera sitt barn hotades med böter.

Utbrott trots vaccin

Trots vaccinationen skedde ett större smittkoppsutbrott i Stockholm 1874 då totalt 1191 personer dog. Det sista utbrottet av smittkoppor inträffade 1963, då 27 personer smittades och 4 avled. 1976 upphörde den allmänna vaccinationen i Sverige och 1980 tillkännagav WHO att viruset var utrotat.

Uppdaterad