Fotografi av Raoul Wallenberg i halvprofil
Fotografi ur Raoul Wallenbergs sista rapport till Sverige 1944. Riksarkivet

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg räddade tusentals judar i Ungern under slutet av Förintelsen, tillsammans med andra modiga diplomater. Han fängslades av de sovjetiska styrkorna i januari 1945 och försvann. Raoul Wallenberg dog förmodligen i rysk fångenskap 1947.

Raoul Wallenberg skrev sin sista rapport från Sveriges ambassad i Budapest till utrikesdepartmentet i Stockholm den 8 december 1944. 

"Sedan den sista rapporten har de ungerska judarnas läge ytterligare försämrats.
   Troligen cirka 40,000 judar [---] som tagits i sina hem eller på gatan har tvingats att till fots marschera till Tyskland."

Raoul Wallenberg skriver också i rapporten att "Hittills ha skyddspassjudarna klarat sig förhållandevis bäst av alla utländska makters skyddslingar."

Sommaren 1944 hade Raoul Wallenberg rest till Ungern, på uppdrag av det svenska utrikesdepartementet och den amerikanska hjälporganisationen War Refugee Board. Raoul Wallenberg blev anställd vid den svenska ambassaden, och använde den diplomatiska immuniteten för att rädda så många människor det gick från Förintelsen.

Under våren 1944 hade Tyskland ockuperat Ungern och deporterat över 400 000 judiska ungrare till förintelselägret Auschwitz, ungefär halva Ungerns judiska befolkning. De som fanns kvar bodde i de större städerna, de flesta i huvudstaden Budapest.

List och oräddhet för att rädda de förföljda

Raoul Wallenberg anställde flera hundra judar vid ambassaden. På så vis blev också de skyddade av den diplomatiska immuniteten. Han köpte också bostadshus runtom i Budapest, där judar fick bo. Husen kallades för svenskhus, och Wallenberg menade att de också skulle räknas som diplomatiskt territorium. Det betydde att ungersk eller tysk polis och militär inte fick gå in där. Flera tusen judar i Budapest fick också svenska skyddspass. Det var egentligen inte något riktigt pass, men de såg riktiga ut och var ett intyg från den svenska ambassaden att personen hade anknytning till Sverige och lov att resa dit när kriget var över.

Vittnen berättar att Raoul Wallenberg till och med stack skyddspass i händerna på judar som redan hade tvingats ombord på tågen som skulle deportera dem till förintelseläger, och sedan övertygat de nazistiska myndigheterna att de skulle släppas av och återvända till Budapest.

Raoul Wallenberg dog i rysk fångenskap

I januari 1945 nådde den sovjetiska Röda armén fram till Budapest. Efter det är mycket osäkert vad som hände Raoul Wallenberg. Han blev tillfångatagen och förd till Sovjetunionen. Enligt ryska källor ska han ha dött i fängelse i Moskva 1947.

Vid Nybroplan i Stockholm ligger Raoul Wallenbergs torg. 2001 invigde kung Carl XVI Gustaf ett minnesmonument över Raoul Wallenberg för hans insatser att rädda människor från folkmord.

Raoul Wallenbergs insatser för att rädda människor undan Förintelsen har blivit uppmärksammade på många platser runtom i världen. Han är bland annat upptagen som en av de Rättfärdiga bland folken vid minnescentret över Förintelsen, Yad Vashem i Jerusalem.

Uppdaterad