Kvinna i halvprofil
Anne Charlotte Leffler, från omslaget till boken "Sanningens vägar. Anne Charlotte Lefflers liv och dikt" av Monica Lauritzen 2012, Stockholms stadsbibliotek.

Anne Charlotte Leffler skrev för jämställdhet

Anne Charlotte Leffler var en av Sveriges mest kända och nyskapande författare under 1880-talet. Många av hennes böcker och verk utspelar sig i Stockholm.

Anne Charlotte Lefflers Stockholm

Anne Charlotte Leffler föddes i Stockholm 1849. Hon gick på Wallinska flickskolan. Det var en populär skola bland borgerliga familjer i Stockholm som hade bra ekonomi. Skolan hade som motto att "förmedla bildning men inte lärdom" till eleverna. Flickorna fick alltså inte lära sig samma saker som pojkarna som skulle läsa vidare på universitet och högskola sedan. Kvinnor skulle kunna sy, spela instrument och konversera på flera språk för att vara attraktiva på äktenskapsmarknaden. Anne Charlotte Lefflers tre bröder fick däremot alla akademisk utbildning och två av dem blev professorer.

Anne Charlotte Leffler - engagerad i sin samtid

1869 gav Anne Charlotte Leffler ut sin första bok. Hon använde pseudonym när hon skrev. Enligt normen för kvinnor i borgerliga familjer vid den här tiden var det inte passande att vara författare. Däremot passade det för kvinnor att vara gifta och ta hand om hem och familj. 

Anne Charlotte Leffler engagerade sig i frågor som rörde jämställdhet och kvinnlig frigörelse. Hon var till exempel aktiv i "dräktreformrörelsen", för att förändra det kvinnliga modet, tillsammans med författaren Ellen Key och läkaren Karolina Widerström bland andra. Under 1800-talet skulle kvinnor använda hårt åtdragna korsetter eller snörliv under snäva och tajta klänningar. Sådana kläder gav dig visserligen bra hållning, men de var också hemskt obekväma och hindrade kvinnor att kunna röra sig fritt.

Anne Charlotte Leffler gifte sig med Gustaf Edgren, en högt uppsatt tjänsteman. Han var inte heller förtjust i att hon hade litterära ambitioner, och hon fick lova att sluta skriva. 1873 hade i alla fall hennes första pjäs Skådespelerskan premiär på Dramaten. Anne Charlotte Leffler hade skickat in manuset anonymt men pjäsen blev en stor succé.

Anne Charlotte Leffler slår igenom som modern författare

1882 kunde inte Anne Charlotte Leffler hålla sig längre. Då gav hon ut novellsamlingen Ur livet. Hon skrev realistiskt och om frågor som var aktuella i den samtida samhällsdebatten. Kritikerna berömde henne och Anne Charlotte Leffler sågs som en av de moderna författarna, tillsammans med bland andra August Strindberg och Alfhild Agrell. Året efter gick hennes pjäs Sanna kvinnor upp på Dramaten, och hyllades på samma sätt.

 

När Anne Charlotte Leffler gav ut sin andra novellsamling Ur livet II sågs hon som radikal, inte bara modern. Flera av novellerna utmanade normen för sedlighet i samhället - egenskaper och beteenden som sågs som acceptabla och eftersträvansvärda. Hit hörde till exempel hög moral, självbehärskning och laglydighet. Men också sträng sexualmoral där särskilt kvinnor inte skulle ha sex utanför äktenskapet.

Radikal novell om jämställdhet och kvinnlig frigörelse

En av novellerna som skapade rubriker var "Aurore Bunge". I den novellen möter vi en adelsfröken som tröttnar på de normer och förväntningar som begränsar henne. Under sommaren på familjens lantställe tar hon av sig korsetten, badar naken, äter vad hon vill och har frivilligt sex med en man som hon sedan inte vill ha ett förhållande med. Ett brott mot den rådande sedlighetsnormen, alltså. 

Fakta om Anne Charlotte Leffler

  • född 1849 i Stockholm
  • död 1892 i Neapel, Italien
  • slog igenom som författare på 1880-talet med novellsamlingarna Ur livet.
  • hyllades som modern och nyskapande, men fick kritik från konservativa i samhället för att hon var radikal.

Skilsmässa, kärlek och död

Det var ett olyckligt äktenskap mellan Anne Charlotte Leffler och Gustaf Edgren. 1889 skilde de sig. Också det bröt mot normen för acceptabelt beteende i borgerliga kretsar. Då bodde redan Anne Charlotte Leffler i Neapel i Italien, och året efter gifte hon om sig med Pasquale del Pezzo.

Hon fortsatte att skriva efter att hon flyttat till Italien. Men redan 1892 dog Anne Charlotte Leffler efter att ha blivit sjuk i blindtarmsinflammation. Efter hennes död skrev Ellen Key skrev en biografi över sin bortgångna vän.

Uppdaterad