Svartvitt foto med byggnader
Suomalainen kirkko, Finska kyrkan på Slottsbacken 2. Foto: Larssons Ateljé 1904, Stadsmuseet i Stockholm.

Sverigefinsk historia i Stockholm

Sverigefinnar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har en mycket lång historia i Stockholm. Under mer än 600 år var Finland en del av Sverige och Stockholm var hela rikets huvudstad.

Sverigefinnar är svenskar som talar finska eller som har sin bakgrund i Finland. Under mer än 600 år var Finland och Sverige delar av samma rike. Stockholm var landets huvudstad, och genom hela historien har många finskspråkiga invånare bott här, rest eller flyttat hit. I arkiven finns många källor som berättar om sverigefinska stockholmare.

Ett av de äldre spåren av sverigefinnar i Stockholms stadsarkiv rör ett misstänkt mord. 1487 dog familjen Raukas finska piga i Stockholm, under mystiska omständigheter. I Stockholms tänkeböcker skrev de som styrde staden ned både viktiga händelser och domar i rättegångar efter brott. I tänkeboken kan vi läsa om händelsen, men pigans namn står inte där. Däremot står det att pigan blev hittad i porten till familjen Raukas hus. Hon hade blivit misshandlad till döds. Pigans matmor, Dorothea Rauka, blev dömd för mordet och fick betala 40 mark i en sorts skadestånd till pigans far. Han reste till Stockholm från Finland för att ta emot pengarna.

Gudstjänster på finska sedan 1500-talet

Intill Kungliga slottet ligger Finska kyrkan. Finska församlingen i Stockholm startade på 1500-talet, men sedan 1725 har Finska kyrkan sina lokaler på Slottsbacken 2. Huset hade tidigare använts som bollhus, en sorts gymnastiksal, och teaterlokal. Genom historien har Finska församlingen hållit gudstjänster på både finska och svenska, men numera är de bara på finska.

De finska krigsbarnen reste ensamma till Sverige

Under finska vinterkriget 1939-1940 och fortsättningskriget 1941-1944 var det krig mellan Finland och Sovjetunionen. Kriget drabbade finländarna mycket svårt. Många flydde från platser där striderna rasade, det var brist på mat och kläder och många soldater dog.

För att skydda barnen från kriget startade en stor hjälpverksamhet. Finska barn transporterades till Sverige och fick bo i svenska fosterfamiljer. Barnen reste utan sina föräldrar och hamnade ofta i helt svenskspråkiga familjer. En del glömde bort finskan under åren i Sverige och stannade kvar efter kriget. Andra flyttade tillbaka till Finland men höll kontakten med den svenska familjen.

Nya sverigefinnnar flyttade till Stockholm på 1960-talet

På 1960- och 1970-talet behövde svenska fabriker och företag mycket arbetskraft. Under de åren fick Sverige många nya invånare som var födda i Finland. Många tusen personer flyttade till Sverige för att bo och arbeta. Och idag är förstås deras barn och barnbarn också sverigefinnar.

Sedan år 2000 är sverigefinnar en erkänd nationell minoritet i Sverige. Stockholm är en av kommunerna som har särskilt ansvar för att säkra och gynna sverigefinsk kultur.

Sverige och Finland har en gemensam historia tillsammans

På 1100-talet började svenskar att erövra områden på den finska sidan av Östersjön. På så sätt blev finskspråkiga landskap en del av Sverige. Dagens Finland var en del av det svenska riket fram till 1809, precis på samma sätt som dagens svenska landsdelar Götaland, Svealand och Norrland. Det året förlorade Sverige kriget mot Ryssland, och Finland blev ett ryskt storfurstendöme istället. Den 6 december 1917 blev Finland en självständig nation. Men Sverige och Finland har fortfarande täta band till varandra.

Biblioteket tipsar: Böcker om sverigefinsk historia i Stockholm

Uppdaterad