Människor står tätt ihop på en trottoar och tittar upp åt samma håll

Människor i Stockholm

De flesta av de miljontals människor som levt i Stockholm under århundradena har inte lämnat några spår efter sig alls. Av andra finns det en bild bevarad, eller några rader i ett dokument. Ett fåtal har fått sin historia skriven och blivit kända för eftervärlden. Här presenterar vi några kända och okända människor ur Stockholms historia.

Fotografiet överst på sidan föreställer en folksamling som tittar på en eldsvåda på Fleminggatan den 21 april 1950. Vi vet att fotografen heter Yngve Karlsson men vilka människorna på bilden är vet vi inte. Vad heter de? Vart var de på väg när de stannade och tittade på branden? Historia består egentligen en oändlig mängd historier. Allt beror på vilket perspektiv du väljer och vilka källor du använder.