Dekorativ bild: Mur och byggnader av tegel
Resterna av Stockholms stadsmur på Medeltidsmuseet i Stockholm, foto: Anders Hviid.

Rivningar och nybyggen på 1500-talet

Att bygga om och renovera i Stockholm är inget nutida fenomen. Det gjordes redan på 1500-talet. Några skäl till det var reformationen och viljan att stärka stadens försvar. Så småningom började man även dekorera byggnader både på utsidan och insidan.

Rivna kloster och nya murar

Under 1500-talet förändrades Stockholms utseende. När reformationen genomfördes blev den svenska kyrkan protestantisk. Då revs många katolska kloster och kapell. En del kyrkor revs för att inte motståndare skulle kunna vistas där om det blev krig. Nya kyrkor byggdes där klostren och kapellen tidigare hade stått. Några av dem var Klara kyrka och Jakobs kyrka. 

Kung Gustav Vasa ville göra Stockholms försvar starkare. Han ville särskilt förstärka slottet, så att det skulle kunna stå emot de effektiva eldvapnen. De gamla murarna kring nuvarande Gamla stan förstärktes och förlängdes. Ett kanontorn byggdes vid Söderström, där Slussen ligger idag. Där anlades också en vallgrav. Teglet från de rivna klostren återanvändes till försvarsbyggnaderna. 

Mot slutet av 1500-talet började Stockholm renoveras och dekoreras. Kung Johan III, en av Gustav Vasas söner, lät till exempel bygga ut borgen Tre Kronor till ett ståtligt renässansslott. Bland annat placerade man tre gyllene kronor på dess högsta torn. Med förändringarna ville man visa att slottet var en värdig bostad för en kung och inte bara en fästning. 

Slottet var inte den enda byggnaden som dekorerades under den här tiden. Stadsportarna dekorerades med spiror. Vissa privatbostäder fick detaljrika väggmålningar. Ibland var det textilier som prydde väggarna. 

Uppdaterad