Ica-affären och loftgångshus med gula balkonger vid Hjulsta Torg
Hjulsta torg 2008. Foto: Ingrid Johansson, Stadsmuseet i Stockholm

Hjulsta

Människor har levt i Hjulsta i mer än 1 500 år. Här fanns det gårdar redan under järnåldern. Under 1800- och 1900-talet fanns det tre bondgårdar i Hjulsta by: Övergården, Mellangården och Nedergården. Den sista gården i Hjulsta slutade med jordbruk på 1960-talet.

Rika gravar från vikingatiden

De äldsta gravarna som arkeologer har hittat är från ett par århundraden efter vår tideräknings början. I Hjulsta finns den enda kammargraven på Järvafältet. En kammargrav är som ett rum av trä under jorden. I gravkammaren hade en kvinna och en man begravts tillsammans. De hade fått med sig olika föremål i graven. Kvinnan hade bland annat ett halsband av bärnsten och mannen en börs med arabiska silvermynt. Föremålen var mycket värdefulla när de begravdes. Därför tror vi att kvinnan och mannen var rika och mäktiga Hjulstabor när de levde. Det finns flera liknande gravar på Birka. Arkeologer tror därför att människorna som bodde i Hjulsta under järnåldern handlade med befolkningen på Birka.

Hjulsta har alltid legat nära vägen

Många människor har passerat Hjulsta genom historien. Idag går motorvägen E18 förbi här. Tidigare gick stora landsvägen från Stockholm till Enköping nära Hjulsta. På 1870-talet byggdes järnvägen mellan Stockholm och Västerås förbi Hjulsta också. Ännu längre tillbaka var det enkelt att resa till Hjulsta med båt också. Under vikingatiden låg en vik av Mälaren här. Landhöjningen har ändrat landskapet sedan dess. Viken har idag blivit en å - Spångaån.

1949 köpte Stockholms kommun Hjulsta och marken runt omkring för att bygga bostäder. De nya husen byggdes på 1960-talet och 1975 invigdes tunnelbanan.

Uppdaterad