Karta över nutidens Stockholm
Nutida karta över Stockholm, Stockholms stads karttjänst.

Nutida karta över Stockholm

Kartan visar Stockholm idag och innehåller bland annat information om kvarters- och fastighetsindelning. Den finns inte på Stockholmskällan, men går att hitta på Stockholms stads karttjänst.

Översiktskartan över Stockholm tillhandahålls genom Stockholms stads digitala karttjänster och uppdateras med ny information allt eftersom. På Stockholms stads karttjänst kan du ta del av flera digitala kartor över staden och beställa eller skriva ut kartor på papper.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

 

Uppdaterad