Karta från 1625
1625 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1625 års karta över Stockholm

Det här är den äldsta kända kartan över Stockholm.

Denna handritade karta brukar kallas Stockholms första karta. Kartan visar Gamla Stan och delar av malmarna före 1600-talets regleringsarbeten. Originalet är täckt av nålstick, en påminnelse om äldre tiders kopieringar av kartan.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

 

Uppdaterad