Dekorativt element
Porträtt på Ernest Thiel 1898. Konstnär: Oscar Björck, Thielska galleriet

Ernest Thiel och Stockholms Kredit- och diskontoförening

Ernest Thiel föddes 1859 i Norrköping. Hans mamma kom från Tyskland och hans pappa kom från Belgien. Som 15-åring reste Ernest till Hamburg för att praktisera på en bank och så tog hans karriär inom finansvärlden fart.

1877 blev Thiel anställd hos familjen Wallenberg i Stockholms Enskilda Bank men bara 6 år senare blev den då 24-årige Ernest Thiel direktör för Stockholmsfilialen till Hernösands Enskilda Bank på Hamngatan 8. Det var Thiel själv som kontaktade Hernösands Enskilda Bank och föreslog att de skulle öppna en filial i Stockholm med honom själv som direktör. Så blev det. Och Thiel lyckades i den rollen förmedla flera större utlandslån för svenska staten.

Stockholms kredit- och diskontoförening

1891 lämnade Thiel Hernösandsbanken för att grunda sin egen bank; Stockholms Kredit- och diskontoförening. Och det gick bra, för i mitten av 1890-talet var han en av Sveriges rikaste män. Med sin förmögenhet engagerade sig Thiel i gruvdriften i norra Sverige, finansierade uppfinnaren Gustaf de Lavals uppfinningar, investerade stora summor i etableringen av området Saltsjöbaden utanför Stockholm samtidigt som han, under en period var ägare av Svenska Dagbladet.

Thiel blev även en stor litteratur- och konstmecenat genom sin andra hustru Signe Maria. De köpte många konstverk och bidrog på sätt till att konstnärerna kunde försörja sig. För att få plats med sin allt större konstsamling med verk av bland andra Carl Larsson, Bruno Liljefors och Edvard Munck, anlitade paret arkitekten Ferdinand Boberg för att rita ett hus vid Blockhusudden på Djurgården. 1907 var huset färdigt.

Läs mer om Ernest Thiel och Stochkolms Kredit- och diskontoförening på Thielska Galleriet

Utvalt material om Ernest Thiel och Stockholms Kredit- och diskontoförening

Uppdaterad