Stor folkmassa sitter på bänkar framför en person i talarstol
Högerpartiets möte i Vasaparken 1950. Foto: Yngve Karlsson, Stadsmuseet i Stockholm

Arbetsrätt och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och fackförbund.

 

Arbetarna bildar fackförbund på 1800-talet

Arbetet i fabrikerna var hårt och slitsamt och arbetsmiljön var ofta dålig. Arbetsdagen var mycket lång, lönen var liten och om någon blev skadad på jobbet kunde hen förlora arbetet.

Under andra halvan av 1800-talet tröttnade arbetarna i Stockholm på de dåliga arbetsvillkoren. Många gick samman och krävde högre lön och bättre arbetsförhållanden. Vid flera tillfällen gick arbetarna ut i strejk och vägrade arbeta om inte cheferna gick med på deras krav.

Direktörer ville inte ha fackförbund på fabriken

Bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder ägde och drev en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. De jobbade hårt för att förhindra arbetarnas möten. I en skrivelse från 27 februari 1869 framgår det att de varnat sina anställda för att delta i en sammankomst vid Gustaf Adolfs torg. Den som deltog i mötet fick sparken.

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Jean och Carl Gerhard Bolinder drev och ägde en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. I den här skrivelsen som finns bland polisens handlingar framgår det att d…

Även Bergsunds mekaniska verkstad vid Hornstull gjorde vad de kunde för att hålla arbetarna i schack. I ett brev skrivet den 22 februari 1869 upplyste de polisen om ett planerat arbetarmöte i Kungsträdgården.  

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Bland polisens inkomna brev från 1869 finns detta från kontoret vid Bergsunds mekaniska verkstad: Poliskommissarien Hr. A.G. Strömberg Får härigenom underrätta att ett anmaningsbre…

 

På 1880-kravet kräver fackförbunden förbättringar

Fackföreningar som på allvar ställde krav på arbetsgivarna växte fram först på 1880-talet. På ett möte i Stockholm den 30 december 1881 antog deltagarna ett program för skapandet av fackföreningar som skulle verka för bättre löner och arbetsvillkor. Programmet hade sitt ursprung i arbetarestrejken i Stockholm sommaren 1881.

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Till Sveriges arbetare! Förslag om att bilda fackföreningar 1881

Den 30 december hölls ett möte i Ladugårdslandssalongen där man antog det här programmet. Programet manar arbetarna att bilda fackföreningar i varje kommun för att tillsammans arbe…

Ny lag skulle ge bättre arbetsmiljö

Sommaren 1889 kom lagen angående skydd mot yrkesfara. Lagenställde krav på en säker arbetsmiljö för arbetare i fabrikerna. Tre yrkesinspektörer hade ansvar för att kontrollera Sveriges alla fabriker så att lagen följdes.

Vid ett tillfälle blev fabriksinspektör Gustaf Uhr lurad av tobaksfabrikanterna Fick på Kaptensgatan 20. Bröderna Fick lyckades dölja en lokal där 15 kvinnor arbetade i en miljö som inte uppfyllde lagens krav.

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

Sommaren 1889 kom lagen angående skydd mot yrkesfara, en lag som ställde krav på en säker arbetsmiljö för arbetare i fabrikerna. Uppgiften att tillse att lagen följdes vilade till…

 

Bryggeriarbeterskorna bildar eget fackförbund

Arbetsmarknaden var mycket ojämställd under 1800- och början av 1900-talet. Kvinnor hade till exempel lägre lön än sina manliga kollegor. Samhället utgick nämligen från att männen skulle försörja hela familjen och att det inte var kvinnornas uppgift. I praktiken kunde naturligtvis kvinnor också vara familjeförsörjare, men när de fick sin lön räknades de ändå inte som det. Många kvinnliga arbetare protesterar mot detta och krävde förändring.

Efter en omrösning på Münchenbryggeriet 1901 startade de kvinnliga bryggeriarbeterskorna ett eget fackförbund. Det kallades Avdelning 15. Här kunde kvinnorna driva sina egna frågor för att påverka sin arbetssituation på fabriken. Den  viktigaste frågan för bryggeriarbeterskorna var lika lön för lika arbete. Vilket innebar att kvinnorna skulle få samma lön för samma arbetsuppgifter som männen på fabriken. 1902 var samtliga 388 bryggeriarbeterskor anslutna till Avdelning 15. Fackföreningen engagerade sig också i kampen för den kvinnliga rösträtten.

Bryggeriarbeterskor granskar flaskor i Münchenbryggeriet.

Bryggeriarbeterskor granskar flaskor i Münchenbryggeriet.

60 kvinnliga arbetare avskedade för att ha gått med i facket

I september 1907 rapporterar tidningen Socialdemokraten att 60 kvinnliga arbetare har blivit avskedade från Stockholms Sockerbageribolag. De blev uppsagda för att de ville gå med i Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet. Några veckor senare kom ledningen för Sockerbageribolaget överens med fackförbundet och arbetarna som hade blivit avskedade fick tillbaka sina jobb.

Föreningsrättsstriden vid Stockholms sockerbageri slut - notis i Socialdemokraten 1907

Föreningsrättsstriden vid Stockholms sockerbageri slut - notis i Socialdemokraten 1907

I slutet av september 1907 hade 60 kvinnliga arbetare avskedats när de försökt att ansluta sig till ett fackförbund. I den här notisen meddelar Socialdemokraten att striden nu är ö…

Biblioteket tipsar: Böcker om fabriker och fackföreningar i Stockholm

Rörstrand i Stockholm : tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 / Carl-Henrik Ankarberg, Bengt Nyström

Rörstrand i Stockholm : tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926 / Carl-Henrik Ankarberg, Bengt Nyström

 I en förvandlad stad / Per Anders Fogelström

I en förvandlad stad / Per Anders Fogelström

 Minns du den stad / Per Anders Fogelström

Minns du den stad / Per Anders Fogelström

 Barn av sin stad / Per Anders Fogelström

Barn av sin stad / Per Anders Fogelström

 Minns du den stad / Per Anders Fogelström ; återberättad av Johan Werkmäster ; bilder av Kalle Berggren

Minns du den stad / Per Anders Fogelström ; återberättad av Johan Werkmäster ; bilder av Kalle Berggren

 Barn av sin stad / Per Anders Fogelström ; återberättad av Johan Werkmäster ; bilder av Kalle Berggren

Barn av sin stad / Per Anders Fogelström ; återberättad av Johan Werkmäster ; bilder av Kalle Berggren

Den stora arbetsplatsen / Fredric Bedoire

Den stora arbetsplatsen / Fredric Bedoire

Väverskor och mästare : om arbetarna vid K.A. Almgrens sidenväveri / Eva Bergström

Väverskor och mästare : om arbetarna vid K.A. Almgrens sidenväveri / Eva Bergström

Den blå handen : om Stockholms färgare 1650-1900 / Eva Bergström

Den blå handen : om Stockholms färgare 1650-1900 / Eva Bergström

 Tanto : en utmark / Per Anders Fogelström

Tanto : en utmark / Per Anders Fogelström

 Kring Hammarby sjö, del 2 : Hammarbyledsbygget och Södermalm från Skanstull till Danvikstull / Hans Björkman

Kring Hammarby sjö, del 2 : Hammarbyledsbygget och Södermalm från Skanstull till Danvikstull / Hans Björkman

Arbetare i strejk : studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909 / Jane Cederqvist

Arbetare i strejk : studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909 / Jane Cederqvist

Människor kring en verkstad : Stockholm 1897 / Lena Högberg

Människor kring en verkstad : Stockholm 1897 / Lena Högberg

Arbetarnas Stockholm : 1880-1920 / Anne-Marie Lindgren

Arbetarnas Stockholm : 1880-1920 / Anne-Marie Lindgren

Den här artikeln är en del av temat "Vägen mot demokrati"

Här hittar du fler artiklar i temat Vägen mot demokrati.