Stor folkmassa sitter på bänkar framför en person i talarstol

Mötesfrihet och föreningsfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och fackförbund. (Bild: Högerpartiets möte i Vasaparken 1950. Foto: Yngve Karlsson, Stadsmuseet)

Arbetarna bildar fackförbund på 1800-talet

Under andra halvan 1800-talet tröttnade arbetarna i Stockholm på att jobba många och långa dagar och få väldigt dåligt betalt. Många gick samman och krävde mer pengar och bättre arbetsförhållanden. Vid flera tillfällen gick de ut i strejk och vägrade arbeta om inte cheferna gick med på deras krav.

Bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder ägde och drev en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. De jobbade hårt för att förhindra arbetarnas möten. I en skrivelse från 27 februari 1869 framgår det att de varnat sina anställda för en sammankomst vid Gustaf Adolfs torg. Den som deltog i mötet fick sparken.

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Bolinders varnar sina arbetare för att träffas på Gustaf Adolfs torg 1869

Jean och Carl Gerhard Bolinder drev och ägde en framgångsrik metallindustri vid Klara sjö på Kungsholmen. I den här skrivelsen som finns bland polisens handlingar framgår det att d…

Även Bergsunds mekaniska verkstad vid Hornstull gjorde vad de kunde för att hålla arbetarna i schack. I ett brev skrivet den 22 februari 1869 upplyste de polisen om ett planerat arbetarmöte i Kungsträdgården.  

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Ledningen vid Bergsund upplyser polisen om planerat arbetarmöte i Kungsträdgården 1869

Bland polisens inkomna brev från 1869 finns detta från kontoret vid Bergsunds mekaniska verkstad: Poliskommissarien Hr. A.G. Strömberg Får härigenom underrätta att ett anmaningsbre…

Ny lag skulle ge bättre arbetsmiljö

Sommaren 1889 kom lagen angående skydd mot yrkesfara, en lag som ställde krav på en säker arbetsmiljö för arbetare i fabrikerna. Tre yrkesinspektörer hade ansvar för att kontrollera Sveriges alla fabriker så att lagen följdes. Vid ett tillfälle blev fabriksinspektör Gustaf Uhr lurad av tobaksfabrikanterna Fick på Kaptensgatan 20. Bröderna Fick lyckades dölja en lokal där 15 kvinnor arbetade i en undermålig miljö.

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

Sommaren 1889 kom lagen angående skydd mot yrkesfara, en lag som ställde krav på en säker arbetsmiljö för arbetare i fabrikerna. Uppgiften att tillse att lagen följdes vilade till…

Fackföreningar som på allvar ställde krav på arbetsgivarna växte fram först på 1880-talet. På ett möte i Stockholm den 30 december 1881 antog deltagarna ett program för skapandet av fackföreningar som skulle verka för bättre löner och arbetsvillkor. Programmet hade sitt ursprung i arbetarestrejken i Stockholm sommaren 1881.