Brott och straff i Stockholms historia

Stockholmskällans tema om brott och straff leder dig till historiskt källmaterial som på olika sätt har med brottslighet att göra. Vilka handlingar var straffbara? Vilka brott ansågs allvarligast? Vilka straff har man tyckt varit lämpliga - och rimliga - i olika tider? De rättshandlingar som följer på ett brott har skapat arkivmaterial i form av polisrapporter, vittnesmål, utredningar och domslut. Detta material berättar, förutom om de specifika brotten, mycket om samhällets värderingar (bild: inbrott på Systembolaget 1952, foto: Vimar Ericsson).

Vill du bo på avrättningsplatsen?

1936 grävde byggnadsarbetare undan jord för att ge plats åt förorten Hammarbyhöjden. De gjorde ett skrämmande fynd. I jorden låg flera skelett och polisen kom för att utreda ett massmord. Snart förstod polisen att arbetarna hade hittat den gamla galgbackens begravningsplats. Där avrättades alla dödsdömda fångar i Stockholm från 1600-talet och fram till 1877.

Historien om byggarbetarnas fynd tystades ner för att inte skrämma folk från att flytta dit. Idag finns en skylt som markerar var Stockholms sista offentliga avrättningsplats låg.

Hammarbyhöjden - kort beskrivning av områdets historia

Hammarbyhöjden - kort beskrivning av områdets historia

Läs om historien kring området där Hammarbyhöjdens tunnelbanestation ligger. Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Hammarbyhöjdens tunnelbanestation under kul…