Karta från 1863
1863 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1863 års karta över Stockholm

Kartan visar Stockholm innanför tullarna och består av 38 kartblad.

Den färglagda kartan är detaljrik och visar bland annat kvartersnamn och tomtnummer, gatunamn, vatten, trädgårdar och grönområden. Vem som ritat kartan är okänt.

Alla de olika kartbladen finns publicerade i Stockholmskällan, en och en.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad