Frankerat postkort från nazistisk tjänsteman till Stadsarkivet i Stockholm
Förfrågan om arierbevis, 1940. Stockholms stadsarkiv

Arierbevis i Stockholms stadsarkiv

1935 införde nazisterna raslagar i Tyskland, de så kallade Nürnberglagarna. Lagarna avgjorde vem som skulle räknas som "arier" och jude bland annat. Efter att lagarna hade börjat gälla fick Stockholms stadsarkiv flera förfrågningar från tyskar som ville släktforska, för att kunna bevisa att de var "arier".

Den nationalsocialistiska ideologin byggde på rasbiologi och rasistiska idéer om att människan var indelad i olika raser, som nazisterna menade var olika mycket värda. Rasbiologin är ett låtsasvetenskapligt ämne där forskare försökte konstruera vetenskapliga bevis för de rasistiska fördomarna, till exempel genom att mäta formen på människors skallar, näsor och pannor. Forskarna menade att hela folkgrupper hade vissa gemensamma egenskaper som berodde på resultatet av mätningarna.

Nazisterna bestämde att vissa yrken eller positioner i samhället bara var tillåtna för "arier". Om två personer ville gifta sig var de tvungna att bevisa att de tillhörde samma "ras", för människor som nazisterna menade tillhörde olika raser fick inte leva tillsammans. Medlemmar i det nazistiska SS behövde bevisa "arisk" härkomst ända tillbaka till 1750.

Efter 1935 fick bland annat Stockholms stadsarkiv därför många förfrågningar från människor i Tyskland som ville ha hjälp att släktforska för att redovisa vad de hade för ursprung.

Uppdaterad