Fabriker med rykande skorstenar
Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad på 1860-talet. Okänd konstnär, Stadsmuseet i Stockholm

Industrialismen i Stockholm

Industrialiseringen av Sverige tog fart under 1800-talet. Ny teknik förändrade samhället på många sätt. Många människor lämnade arbete med jordbruk på landsbygden och flyttade till Stockholm för att jobba i fabriker.

Under den industriella revolutionen på 1800-talet gick Sverige från att vara ett jordbrukssamhälle där de flesta arbetade i lantbruket, till ett industrisamhälle där de flesta arbetade i fabriker och med tillverkning. Mycket i samhället förändrades mycket under denna tid, bland annat människors levnadsvillkor, ekonomi, rättigheter och politik.

Industriella revolutionen startade i Storbritannien på 1700-talet, inom tillverkning av textil. Tidigare hade saker tillverkats för hand genom hantverk. Människor spann ull till tråd och vävde tyger för hand i sina egna hem. När arbetet var klart kom en person och köpte det färdiga materialet för att sälja det vidare eller tillverka andra varor av det.

Ny teknik gjorde det möjligt att massproducera textil i fabriker istället. Med hjälp av vattenkraft eller ångdrivna spinnmaskiner och vävstolar blev arbetet effektivare och kostnaden lägre. Sådana arbetsuppgifter som hade gjorts för hand förut kunde istället en enda människa klara av med hjälp av en maskin i vissa fall. Ägaren sparade på så sätt in en massa arbetskraft. När arbetet blev mekaniserat uppstod det nya yrken som inte hade funnits tidigare, i fabriker till exempel. Många människor lämnade landsbygden och flyttade till städerna eller till andra länder.

Uppfinningar, innovationer och nya sätt att arbeta spred sig från Storbritannien till andra länder, och under 1800-talet genomgår också Sverige industrialisering.

Läs mer om samhällsförändringarnas historia i Stockholmskällan

Industriella revolutionen ändrade inte bara sättet människor arbetade och bodde på i Sverige. Med industrialiseringen och kampen för bättre arbetsvillkor följde också de politiska och demokratiska reformer som skapat dagens svenska samhälle. Du kan också läsa mer om den politiska historien i Stockholmskällan.

Uppdaterad