Stenlagd gata från 1300-talet vid Södermalmstorg. Foto från arkeologiska utgrävningar.
En stenlagd gata från 1300-talet vid dagens Södermalmstorg. Foto: Arkeologikonsult, Stadsmuseet i Stockholm

Stockholm utanför Stadsholmen

Under medeltiden växte Stockholm utanför ön Stadsholmen. Människor bodde både på Södermalm och Norrmalm.

Det var på den lilla ön Stadsholmen, där Gamla stan idag ligger, som Stockholm började växa fram. Staden växte i rask takt och det dröjde inte länge förrän områdena utanför den lilla ön började bebyggas. Mycket av marken som idag är Norrmalm ägdes av Sankta Klara kloster under medeltiden. Därför var det Södermalmn som bebyggdes först när Stockholm växte ur Stadsholmen.

Områdena strax utanför Stadsholmen kallades tidigt Södermalm och Norrmalm. Malm betyder skogsbevuxet område utanför en stad eller en by. Det äldsta kända namnet för Södermalm är Åsön och hänger ihop med den rullstensås som sträcker sig tvärs över Södermalm. Den är en del av Stockholmsåsen som i sin tur sträcker sig från södra Uppland till Västerhaninge i söder.

Under medeltiden betade stockholmarnas djur på Åsön eftersom det inte fanns plats för betesmark inne i den trånga staden. Namnet Åsön användes långt in på 1600-talet och lever fortfarande kvar i namn som Åsögatan och Åsöberget.

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan från år 1535 är den äldsta kända bilden av Stockholm. Målningen återger den senmedeltida staden, sedd från Sö…

På Vädersolstavlan syns det att husen utanför stadsmuren var byggda av trä. Om fiender belägrade Stockholm skulle alla hus och förråd utanför muren brännas ner för att fienden inte skulle få mat och husrum. Högt uppe på Katarinaberget låg Stockholms galgbacke där människor som begått grova brott hängdes eller halshöggs. Illaluktande och brandfarlig verksamhet skulle också ligga utanför stadsmuren.

I mitten av 1300-talet byggdes Maria Magdalena kapell på samma plats där Maria Magdalena kyrka ligger idag vilket visar att det fanns en fast befolkning på Södermalm som behövde en kyrka. Namnet Södermalm "Suthraemalm" är omämnt redan år 1288 i ett brev från biskop Anund i Strängnäs. Biskopen menar då den del av nuvarande Södermalm som låg närmast det vi idag kallar Gamla stan.

I samband med att Slussen byggs om har arkeologiska utgrävningar gjorts sedan 2013. Fynden och resultaten från utgrävningarna visar att det fanns planlagd bebyggelse med fina hus och stenlagda gator utanför stadsmuren mycket tidigare än man trott.

1600-talskök vid Slussen

1600-talskök vid Slussen

Platsen vi idag kallar Slussen har en lång historia. Slussen förbinder Åsön, det medeltida namnet på Södermalm, med Gamla stan där Stockholm växte fram under 1200-talet. Hit h…

Utvalt källmaterial: Fynd från utgrävningarna vid Slussen

1300-talsgata vid Slussen

1300-talsgata vid Slussen

Medeltida fönsterglas från Slussen

Medeltida fönsterglas från Slussen

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal

Venetianskt glas

Venetianskt glas

Den här artikeln är en del av temat "Stockholms äldsta historia"

Här hittar du fler artiklar i temat Stockholms äldsta historia.