Upplysta gator och fönster i kvällsmörker
Fridhemsplan vid Drottningholmsvägen 1966. Foto: Håkan Johansson, Stadsmuseet i Stockholm

Fridhemsplan

Mitt på Kungsholmen ligger Fridhemsplan. Det är en plats som under lång varit en knutpunkt för kollektivtrafik från olika delar av Stockholm. Platsen fick sitt namn 1935.

På 1800-talet låg det en tullstuga på platsen där Fridhemsplan finns idag. Kungsholmens bebyggelse sträckte sig då upp till tullen och på andra sidan fanns landsbygd med åkrar och trädgårdar. Här tog staden slut. 

Fleminggatan österut från trakten av Kronoberget

Fleminggatan österut från trakten av Kronoberget

Konstnär: Hallberg, Carl Petter (1809-1878) Material och teknik: Olja på duk Mått i mm: 580x750 En kvinna går med ett bärok över axlarna. Molnen tätnar och det ser ut att kunna bli…

En bit bort från dagens Fridhemsplan låg Stockholms stads norra arbetsinrättning under 1800-talet. Då var det olagligt att vara bostadslös eller hemlös. Personer kunde bli dömda för lösdriveri till tvångsarbete på arbetsinrättningen. I folkmun kallades den för Grubbens.

Norra försörjnings- och arbetsinrättningen; Grubbensringen 30A-32A

Norra försörjnings- och arbetsinrättningen; Grubbensringen 30A-32A

”Norra Försörgnings. Och Arbets. Hushållningen.” April 1862 Situationsplanen visar sex utlagda byggnader i kvarteret som då hette Tegelslagaren, Kungsholmen. Planen visar sannolikt…

Från kåkstad till skyskrapor

Under första halvan av 1900-talet var det mycket som förändrades på Kungsholmen. Tidigare var detta en fattig del av Stockholm. Här fanns kåkbebyggelse med låga trähus och olika verkstäder och industrier. 1903 började Sant Eriksbron att byggas. Bron binder ihop Fridhemsplan på Kungsholmen med Sankt Eriksplan på Norrmalm. Under 1900-talets första årtionden byggdes många nya bostadshus. Längs Kungsholmens stränder byggdes moderna och lyxiga bostäder. Vid Sankt Eriksbron byggdes två höga hus som liknar amerikanska skyskrapor - Sportpalatset och Sankt Erikspalatset. 

Sankt Eriksgatan 63 från Sankt Eriksbron

Sankt Eriksgatan 63 från Sankt Eriksbron

Station för spårvagnar, bussar och tunnelbana

Fridhemsplan blev en knutpunkt för kollektivtrafiken. Här låg en stor busstation och flera spårvagnslinjer möttes. 1952 öppnade tunnelbanans gröna linje en station på Fridhemsplan och 1975 var den blå linjen färdig.

Lottbåt vid Fridhemsplan 1963. Spårvagn på linje 4E

Lottbåt vid Fridhemsplan 1963. Spårvagn på linje 4E

Kronobergsparken

Kronoberget ritades in som park i stadsplanen som Albert Lindhagen gjorde för Stockholm 1866. I början av 1880-talet började arbetet att anlägga parken. På platsen fanns tidigare en kvarn.

Kronobergsparken från Kronobergsgatan

Kronobergsparken från Kronobergsgatan

Vy över mosaiska begravningsplatsen i Kronobergsparken

Vy över mosaiska begravningsplatsen i Kronobergsparken

Intill parken ligger en av Stockholms äldsta judiska begravningsplatser. På judiska begravningsplatsen Kronoberg begravdes människor mellan 1787 och 1857. 

Rålambshovsparken

Parken började byggas 1936 och har fått sitt namn efter Rålambshovs malmgård som ligger intill Västerbrons fäste på Kungsholmen. Rålambshov har i sin tur fått namnet efter friherre Åke Rålamb som ägde gården på 1700-talet.

Rålambshov. Dans på dansbana i Rålambshovsparken

Rålambshov. Dans på dansbana i Rålambshovsparken

Utvalt källmaterial om Kronobergs- och Rålambshovsparkerna

Kronobergsparken: Kälkbacksåkning i januari 1937

Kronobergsparken: Kälkbacksåkning i januari 1937

Kungsholmen från Kronobergsparken

Kungsholmen från Kronobergsparken

Kronobergsparken / Harald Norbelie

Kronobergsparken / Harald Norbelie

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Gamla judiska gravplatser i Stockholm

Solbadare i Rålambshovsparken. Vy åt norr mot kv. Systern

Solbadare i Rålambshovsparken. Vy åt norr mot kv. Systern

Lilla Rålambshov

Lilla Rålambshov

Den här artikeln är en del av temat "Platser i Stockholm"

Här hittar du fler artiklar i temat Platser i Stockholm.