Stor, rundad byggnad i tegel med snö på taken och marken framför.
Münchenbryggeriet 1904. Okänd fotograf, Stadsmuseet i Stockholm.

Münchenbryggeriet

Münchenbryggeriet var en av Stockholms allra största ölfabriker. Att bygga fabriken precis vid vattnet vid Södermälarstrand var smart. Det gjorde det enkelt att transportera de färdiga ölflaskorna med båt. Från Mälaren kunde fabriksarbetarna också lätt fiska upp isflak till ölproduktionen.

I Stockholm har det funnits många ölbryggerier. Under många hundra år var det nämligen betydligt vanligare att dricka öl än vatten. Vattnet var ofta dåligt och kunde sprida sjukdomar. I och med ölet innehöll alkohol kunde inte bakterier spridas lika lätt.

Grosshandelsbolaget C C Brusell & Co började år 1857 att tillverka och sälja öl under namnet Münchens bryggeribolag på platsen. Namnet kom från den bayerska bryggeristaden München i Tyskland. Efter en brand år 1893 byggdes här en stor fabriksbyggnad i tegel. Byggnaden var i renässansstil med nygotiska inslag. Hjärnorna bakom den nya fabriken var arkitekten Hjalmar Karlsson och ingenjören Alvin Jacobi.

Kvinnorna organiserade sig på fabriken

Arbetsmarknaden var mycket ojämställd under 1800- och början av 1900-talet. Kvinnor hade till exempel lägre lön än sina manliga kollegor. Många kvinnliga arbetare protesterar mot detta och krävde förändring. Efter en omrösning på Münchenbryggeriet 1901 startade de kvinnliga bryggeriarbeterskorna ett eget fackförbund. Det kallades Avdelning 15. Här kunde kvinnorna driva sina egna frågor för att påverka sin arbetssituation på fabriken. Den viktigaste frågan för bryggeriarbeterskorna var lika lön för lika arbete. Vilket innebar att kvinnorna skulle få samma lön för samma arbetsuppgifter som männen på fabriken. Fackföreningen engagerade sig också i kampen för den kvinnliga rösträtten.

I september 1971 var ölepoken slut vid Münchenbryggeriet. Öltillverkningen flyttade då till Pripps nya bryggeri i Bromma.

Uppdaterad