Karta från 1913
1913 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1913 års karta över Stockholm

"Plan öfver Stockholm år 1913. Skala 1:12000. Stockholms adresskalender 1913."

Stockholms adresskalender innehöll under ett antal år en bifogad karta över Stockholm. Här är kartan för året 1913. Det är en översiktskarta som visar innerstaden.

Adresskalender gavs ut åren 1856-1974. Den innehöll uppgifter om gatuadresser, personer, yrken, husägare, kultur, företag och hantverkare, föreningar, samhällsinformation och reklam.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

 

Uppdaterad