Vänthallen på Centralstationen 1933. I förgrunden står en folksamling runt en fontän.
Stora vänthallen på Centralstationen 1933. Foto: V. Lundgren, Stadsmuseet i Stockholm

Centralstationen

Sveriges största järnvägsstation byggdes 1871. Tidigare gick tågen söderut från Södra station och norrut från Norra station. Idag kan resenärerna byta till tunnelbana, pendeltåg och bussar från Centralstationen, eftersom den är ihopbyggd med T-Centralen, Station Stockholm City och Cityterminalen.

Centralstationen byggdes mellan 1866 och 1871. Arkitekten som ritade byggnaden hette Adolf Wilhelm Edelsvärd. Han arbetade som arkitekt på Statens Järnvägar och ritade flera andra stationer i Sverige under slutet av 1800-talet när järnvägarna byggdes.

Från början låg banhallen där järnvägsspåren gick, där Centralhallen ligger idag. Tågtrafiken växte snabbt och det blev snart för trångt på Centralstationen. För att få plats med fler spår flyttades spåren 1927 och centralhallen byggdes till som en större väntsal. Sedan dess har Centralstationen byggts om flera gånger.

När Stockholm fick tunnelbana byggdes Centralstationen ihop med T-centralen, för att det skulle vara enkelt för resenärerna att byta från tåg till tunnelbana. På andra sidan Klarabergsviadukten ligger Cityterminalen. Därifrån går fjärrbussar från Stockholm. Cityterminalen är också ihopbyggd med Centralstationen. Pendeltågen flyttade ifrån Centralstationen 2017 när den nya pendeltågsstationen Stockholm City invigdes.

Järnvägen kommer till Stockholm

Järnvägen betydde mycket för transporter och resor i Sverige. Med tåg gick det snabbare att ta sig mellan olika delar av landet, jämfört med häst och vagn, båt eller till fots. Nu kunde både råvaror och färdiga produkter forslas på järnväg. Under 1850-talet började vi att bygga järnvägar i Sverige. Stockholms första järnväg blev färdig 1859. Den gick till Katrineholm. 1862 byggdes järnvägen vidare, hela vägen till Göteborg. Fyra år senare kunde stockholmarna åka tåg till Uppsala och vidare norrut också.

Olika järnvägsstationer för olika tåg

Stockholms första järnvägsstation låg på Södermalm, vid Medborgarplatsen. Fram till 1940 hette torget Södra Bantorget, eftersom det låg precis intill tågbanan. Alla tåg som kom söderifrån eller från Göteborg stannade där. Där slutade nämligen järnvägen. Tågen som gick till Uppsala och vidare norrut gick från Stockholms Norra station som låg vid Norra Bantorget. 1871 byggdes järnvägarna ihop så att de möttes på den nybyggda centralstationen. På kartan från 1875 syns Södra station, Centralstationen och Norra station.

På 1880-talet byggdes också Stockholms Östra station. Därifrån går fortfarande tågen på Roslagsbanan, österut. Det har också funnits särskilda godsstationer för att transportera varor från industrier och fabriker, bland annat i Liljeholmen och vid Norra station.

Handla och äta på Centralen

Centralstationen är också en plats för handel. Här har resenärerna kunnat köpa tågbiljetter, böcker och mat sedan 1800-talet. 

Idag är vi vana vid självbetjäning och att köpa biljetter med telefonen eller i automat. Tidigare hade personalen på stationen små tryckerier vid biljettförsäljningen. Tidningar och böcker såldes över disk.

Utvalt material om handel på Centralen

Uppdaterad