Karta över Stockholms handelsförbindelser under medeltiden
Karta som visar handelsvägar under medeltiden. Konstnär: Susanne Deist, Medeltidsmuseet

Handel och försvar i Stockholm

Stockholm har kallats för "Mälarens lås". Staden är byggd på öarna där Mälaren och Östersjön möts. Den här platsen har passat bra både för handel och försvar.

Landhöjningen gjorde det allt svårare att segla mellan Östersjön och Mälaren mot vikingatidens slut. Vattnet på båda sidor av Stadsholmen, den lilla ön där Gamla stan ligger, blev allt mer strömt. Strömmen gjorde det svårt för skepp att segla uppströms in i Mälaren. Därför passade platsen bra för handelsskepp att stanna vid och lasta av sina handelsvaror på.

Någon gång alldeles i början av 1250-talet kom Birger Jarl och den tyska Hansestaden Lübeck överrens om att handeln mellan Hansan och Sverige skulle utgå från Stockholm. De tyska köpmännen fick olika förmåner i staden mot att de följde svensk lag.

Den viktigaste handelsvaran som kom med de tyska köpmännen var saltet som främst utvanns ur Lüneburgs saltgruvor i Tyskland. Saltet användes till att konservera kött och fisk eftersom kylskåp inte fanns under medeltiden. Andra konserveringsmetoder kunde vara att torka, röka eller gräva ner köttet och fisken.

Med de utländska skeppen kom också lyxvaror till Sverige, till exempel vackra tyger från Holland och Turkiet, kryddor från Asien och Afrika, vin från Frankrike och Tyskland och dyrbara Italienska och persiska glasbägare. Från Stockholm exporterades svenskt järn, koppar, smör, ister, hudar, pälsar, torkad fisk och tran. Lübeck var under hela medeltiden den viktigaste mottagaren av dessa varor.

Utvalt källmaterial: Saker som kommit till Stockholm genom handel

Stockholm - Mälarens försvar

Redan på 1000-talet byggdes en pålspärr av trä i Norrström för att förhindra skepp från att ta sig in i Mälaren. Man tror sig ha funnit rester av en befästning på Helgeandsholmen som senare övergavs när Stockholms borg byggdes. Kastalen, det runda tornet på borggården i borgen, (och senare slottet) Tre kronor tror många forskare byggdes före själva borgen. Denna var också till för att försvara inloppet till Mälaren och för att hålla utkik över vattnet.

Skepp som seglade mellan Saltsjön och Mälaren behövde passera staden Stockholm. Genom att bygga ut pålspärrarna, så kallade pålkransar, ute i vattnet kunde man skydda Mälardalens städer och landsbygd. Man satte helt enkelt lås för Mälaren. Tillsammans med stadsmuren och borgen Tre kronor var staden väl skyddad.

Av den första stadsmuren syns inga spår idag men den gick strax ovanför Väster- och Österlånggatan. På 1300-talet började stockholmarna bygga en ny större mur. 1978-1980 grävde arkeologer på Helgeandsholmen där de hittade en del av 1530-talets stadsmur som Gustav Vasa lät bygga. Denna mur kan du idag se på Medeltidsmuseet som efter utgrävningen byggdes upp runt omkring muren.

Det finns också stridsföremål bevarade som visar att det har varit krig och strider i Stockholm.  Ibland visar även skelett från döda stockholmare att de skadats i strid, till exempel av en armborstpil eller ett svärdshugg.

Utvalt källmaterial: Föremål från Stockholms försvar

Uppdaterad