Skrivstilstext i förtryckt tabell
Inskrivningsbok för Klara fri- och fattigskola för flickor, 1817. Stockholms stadsarkiv

Skolor för fattiga barn

Från slutet av 1700-talet fanns det i Stockholm så kallade fri- och fattigskolor för fattiga barn i åldern 6-14 år. Fri betyder att skolan var gratis.

Den första fri- och fattigskolan i Stockholm öppnade 1794 i Storkyrkoförsamlingen. I början av 1800-talet öppnade fri- och fattigskolor i stadens andra församlingar också. Fri- och fattigskolorna upphörde 1862 då de blev en del av folkskolan.

Vad lärde sig barnen i fri- och fattigskolorna?

Både flickor och pojkar kunde gå i fri- och fattigskolorna men de gick i olika klasser. Kristendom och slöjd var de viktigaste ämnena. Barnen fick också lära sig läsa.

Johanna Charlotta Widerström var 14 år när hon började i Klara fri- och fattigskola för flickor 1813. Hennes mamma var änka och hennes pappa hade varit hårfrisör.  I skolans handarbetsavdelning lärde sig flickorna olika typer av sömnad och handarbeten. Under juli-december 1813 hade Johanna bland annat:

  • Stickat en Bomulls Strumpa
  • Sytt en Lärfts Skjorta
  • Fållat och sytt hålsöm på 4 alnar Lärfts remsa
  • Utsytt en liten Mans Nattkappa med hålsöm

I skolan fick eleverna omdömen angående ”fattninsgåfva”, flit och hur väl de hade utfört sina skoluppgifter. Johanna Charlotta beskrivs som medelmåttig och flitig. 

Uppdaterad