Högertrafikomlägging i Stockholm 1967
Trafik på Drottninggatan, 1952. Okänd fotograf, Spårvägsmuseet

Högertrafikomläggningen 1967

Den 3 september 1967 klockan 05.00 körde alla bussar, bilar och cyklar över från vänster till höger sida på gatorna i Stockholm. Sverige övergick då från vänstertrafik till högertrafik.

Biltrafiken ökade under 1950- och 1960-talet

I Stockholm körde alla bilar, bussar och cyklar fram till 1967 på vänster sida av vägen. Under 1950- och 1960-talet ökade antalet bilar i Sverige och fler började åka mellan olika länder. Det gjorde att Sverige behövde anpassa sig till trafiksystemet i resten av Europa, där man i de flesta länder redan körde på höger sida. I de allra flesta bilarna i Sverige satt dessutom ratten till vänster – precis som idag. Sitter föraren till vänster och samtidigt kör på vänster sida av vägen ser hen inte särskilt bra när hen kör om andra bilar. Att köra på höger sida om vägen var därför säkrare.

Högertrafik diskuterades i riksdagen

Högertrafikomläggningen diskuterades i riksdagen vid flera tillfällen från 1920-talet och framåt. 1955 hölls en rådgivande folkomröstning där en majoritet av Sveriges befolkning röstade nej till att införa högertrafik. Trots detta beslutade riksdagen 1963 att Sverige skulle gå över till högertrafik 1967. Det här var egentligen andra gången Sverige införde högertrafik. Officiellt hade Sverige nämligen högertrafik mellan 1718 och 1734, men eftersom ingen följde det bytte man tillbaka till vänstertrafik igen.

Informationskampanj inför ”Dagen H”

Innan högertrafikomläggningen genomfördes många stora informationskampanjer om hur förändringen skulle gå till. Många människor var oroliga inför ”Dagen H”, som dagen kallades. Många trodde att det hela skulle bli kaos på vägarna med många trafikolyckor. Det visade sig vara fel för ett halvår efter trafikomläggningen hade trafikolyckorna minskat istället. Det berodde förmodligen inte bara på högertrafikomläggningen. Sverige införde samtidigt nya trafikregler, avskaffade fri fart på landsvägar och strukturerade om trafiken på vägarna. Informationskampanjen inför trafikomläggningen gjorde också att människor i allmänhet blev bättre på att köra bil.

Den 3 september 1967 klockan 05.00 körde alla bussar, bilar och cyklar över från vänster till höger sida på gatorna i Stockholm. Sverige övergick då från vänstertrafik till högertrafik.

Uppdaterad