Utsikt över husfasader och trafik i Skärholmen
Broschyr om Skärholmen från 1968. Okänd upphovsperson, Stockholms stadsbibliotek.

Skärholmen

Skärholmen har fått sitt namn efter ett gammalt torp som senare byggdes om till herrgård. De första invånarna i dagens Skärholmen flyttade in i sina lägenheter 1965. Prins Bertil invigde Skärholmens centrum tre år senare och 1975 var området färdigbyggt.

På 1960-talet blev Skärholmen en tätbebyggd förort. Det var stor brist på bostäder i Stockholm och kommunen byggde nya förorter utanför den gamla stadsgränsen. I hela Sverige byggdes en miljon bostäder mellan 1965 och 1975. Det stora byggrojektet är känt som Miljonprogrammet. 

Husen i miljonprogrammet byggdes delvis på fabriker. Det blev billigare, och lättare att massproducera delar som kunde passa i flera olika hus, istället för att bygga dem ett i taget. I ett stort bostadsområde kan många hus se likadana ut. En del var väldigt kritiska till miljonprogrammen och deras arkitektur. 

När prins Bertil invigde Skärholmens centrum i september 1968 var det Stockholms största förortscentrum. Då var centrumet helt öppet, med gångvägar och gator mellan husen. 1984 glasades mycket in så att det blev inomhusgator istället.

Skärholmen skulle vara ett centrum för bilar

Det var tänkt att Skärholmen skulle bli ett affärscentrum för hela södra Stockholm. Både Skärholmens centrum och Kungens kurva som ligger strax intill ligger nära E4:ans motorväg. De som planerade området på 1960-talet tänkte att det skulle bli lätt att ta sig dit med bil och räknade med att 250 000 människor skulle åka hit och handla. Intill affärslokalerna byggdes ett garage med 4000 parkeringsplatser. Ganska snart visade det sig att garaget var alldeles för stort. En del av ytan fick byggas om till lokaler för andra verksamheter istället.

Skärholmens hus ligger på gammal mark

Före miljonprogrammet var Skärholmen landsbygd. Skärholmen har fått sitt namn efter en av de stora bondgårdarna i närheten. Skärholmens herrgård finns fortfarande kvar. Stockholms stad köpte huset 1945. Marken som dagens Skärholmen är byggt på hörde tidigare till Huddinge kommun, men Stockholm köpte den 1963. De första husen i Skärholmen blev färdiga 1965.

I Skärholmen har det bott människor i 2000 år

Stockholms stadsmuseum gjorde arkeologiska utgrävningar under tiden som staden planerade och byggde Skärholmen. 1964-1973 undersökte arkeologer ungefär 200 gravar. Gravarna är från från århundradena före vår tideräkning, fram till vikingatiden, för ungefär 1000 år sedan.

Alla fornlämningar är inte utgrävda. Vid Västerholmsskolan ligger ett gravfält från viktingatiden. Ett par hundra meter öster om Skärholmens gård finns en fornborg uppe på berget med bevarade murrester.

Namnet Skärholmen känner vi till sedan 1627. Då var det ett torp som hörde till Vårby gård som hette så. Torpet blev senare ombyggt till en herrgård.

Uppdaterad