Karta från 1930
1930 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1930 års karta över Stockholm

"Karta över de centrala delarna av Stockholms stad. Utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt reviderad av Stockholms Stadsingeniörskontor genom A. E. Påhlman [och] Nils Hanzon 1930"

Kartan har tydligt angivna kvartersnamn, tomt- och adressnummer. Röda linjer märker ut både stadens gräns och församlingarnas gränser. Offentliga byggnader är markerade och vi kan hitta många namngivna industrier. Påhlman var stadsingenjör i Stockholm.

Kartan är uppdelad i 6 blad samt ett tilläggsblad från 1933. Alla kartbladen finns publicerade i Stockholmskällan och går att öppna som högupplösta pdf-dokument.

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

Uppdaterad