Karta från 1751
1751 års karta över Stockholm, Stockholms stadsarkiv.

1751 års karta över Stockholm

"Charta Öfwer Stockholm Med des Malmar och Förstäder. Af Hans Kongl Maj:t til Strandernes anläggning i Nåder faststäld den 1 julii 1751."

Karta över Stockholm innanför tullarna med närmaste omgivning. I kartans övre högra hörn står "Stockholms Bransignaler". Det är en beskrivning av de brandsignaler som gällde för de olika stadsdelarna "Förstaden, Norr Malm och Blasiiholmen, Ladugårds Landet, Kongsholmen, Söder Malm". Det fanns fyra olika sätt att varna på: "Flaggor, Lanternor, Klämt" (kyrkklockor) och "Stycke" (då man sköt med kanon). Signaler "Enligit Kongl Förordningen af den 12 Decembs 1728."

Den här kartan finns med i tjänsten Jämför kartor. Där kan du se kartan sida vid sida med kartor från andra tider och se hur Stockholm har förändrats genom historien.

 

Uppdaterad